Maliye son noktayı koydu: Diş tedavisi 'özel'de olmaz

ANKARA - Maliye Bakanlığı, diş tedavileri için özel kuruluşlara sevki kaldırdı. Diş tedavileri artık resmi kurumlarda yapılacak. 
Maliye Bakanlığı, Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’ni yayımladı.  Buna göre diş tedavisi amacıyla özel sağlık kuruluşlarına sevki düzenleyen 5 ’inci maddenin 7 numaralı bendi yürürlükten kaldırıldı. Maliye Bakanlığı, resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında diş tedavisi başlıklı 1 numaralı fıkraya aşağıdaki bendi ekledi: “Diş tedavisi amacıyla özel sağlık kurum ve kuruluşları ile serbest diş hekimliklerine sevk yapılmayacak. Diş Tedavileri, Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde resmi sağlık kurum ve kuruluşlarında sağlanacak.” Diş tedavisiyle ilgili değişiklikler, 17 Temmuz 2009 tarihinden itibaren geçerli olacak.Maliye Bakanlığı bu düzenlemeyle, kamuoyunda uzun bir süredir diş tedavilerinin özelde yaptırılabileceği beklentisini ortadan kaldırmış oldu.

Oda onayı da kaldırıldı
Maliye Bakanlığı ayrıca faktör ve diğer kan ürünlerinin reçetelerinin, Türk Eczacıları Birliği’nce oluşturulacak usule göre eczanelerden dönüşümlü olarak verilmesini, bu reçetelerin ödenebilmesi için Türk Eczacıları Birliği Bölge Eczacı Odası’nın onayı aranmasıyla ilgili 7’inci maddenin ‘ı’ bendini yürürlükten kaldırdı. (anka)