'Manevi' terör tazminatı yok

ANKARA - Terör mağdurlarına manevi tazminat da verilmesi yönündeki talep Anayasa Mahkemesi’nde kabul görmedi. 1993 yılında artan çatışmalar nedeniyle binlerce köy boşaltılmış, 2004 yılında çıkarılan ve ‘Terör ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Yasası’ ile köylülerin, yurtlarına dönmeleri teşvik edilmeye çalışılmıştı. Valiliklerde kurulan ‘Zarar Tespit Komisyonları’nın yaptığı ödemeler hayal kırıklığı yaratmıştı. Elazığ İdare Mahkemesi, söz konusu yasanın 1. 2. 7 ve geçici 5. maddesinde yer alan ‘maddi’ sözcüğü ile 9. maddesinde yer alan ölüm ve yaralanma hallerinde ödenen tazminatın memur aylık katsayısına göre belirleneceğine yönelik düzenlemenin de iptalini istemiyle, Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuştu. Mahkeme dün iptal istemlerini reddeti. (Radikal)