Mankurt nedir, kime denir?

Mankurt nedir, kime denir?
Mankurt nedir, kime denir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milyonlarca Nefes, Teröre Karşı Tek Ses" mitinginde 'mankurt' ifadesini kullanınca bu deyim yeniden gündeme geldi. Peki mankurt nedir, kime denir?

RADİKAL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı kesimleri eleştirmek için kullandığı 'mankurt' ifadesi, Türk, Altay ve Kırgız efsanelerinde geçiyor.

Wikipedia'da 'mankurt' şöyle anlatılıyor:

"Mankurt - Türk, Altay ve Kırgız efsanelerinde bahsedilen bilinçsiz köle. Mankurt haline getirilmek istenen kişinin başı kazınır, başına ıslak deve derisi sarılır ve böylece elleri kolları bağlı olarak Güneş altında bırakılır. Deve derisi kurudukça gerilir. Gerilen deri başı mengene gibi sıkar ve inanılmaz acılar vererek aklını yitirmesine neden olur. Böyle bir kişi bilinçsiz ve her istenen şeyi sorgusuzca yapan bir köleye dönüşür."