Marmara kontrol altında

TÜBİTAK Deprem Riskine Yönelik Acil Gözlem Projesi çerçevesinde veri toplamak üzere Marmara bölgesinde 80 gözlem istasyonu kurdu

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), deprem araştırmaları için Marmara
Bölgesi'ne yüksek duyarlılığa sahip 80 istasyon kurdu. TÜBİTAK MAM Yer ve
Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü Sismoloji Grubu'nun Japon bilim
adamlarının desteğiyle kurduğu yüksek duyarlılığa sahip istasyonlar, Marmara
Bölgesi ve İstanbul metropolitan alanındaki "Deprem Riskine Yönelik Acil
Gözlem Projesi" çerçevesinde veri topluyor. İstasyondaki gözlem ağları ile depremlerin oluş zamanı, büyüklük ve merkez üssü dağılımları hassas olarak belirlenecek. Bu sayede, depremin sismotektonik oluşum mekanizmaları ve doğası araştırılıp, tektonik gerilim dağılımı haritalanacak, sismik risk ve tehlike değerlendirme gibi çok amaçlı sismolojik çalışmalar için veri bankası oluşturulacak.