Masraflar üniversiteden!

Üniversitelerin 2003 yılında kullanmayıp bu yıla devrettikleri 130 trilyon liralık araştırma fonlarına el koyan hükümet, araştırma projelerini finanse edebilmeleri için gerekli kaynağın...
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Üniversitelerin 2003 yılında kullanmayıp bu yıla devrettikleri 130 trilyon liralık araştırma fonlarına el koyan hükümet, araştırma projelerini finanse edebilmeleri için gerekli kaynağın adresi olarak yine üniversitelerin kendisini gösterdi.Araştırma harcamaları, üniversitelerin döner sermaye işletme gelirleri ile öğrencilerden alınan katkı paylarından finanse edilecek.
TBMM'ye önceki gün sunulan 'bazı Kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair yasa tasarısı', 2547 sayılı YÖK Yasası'nın bazı maddelerinde değişiklik öngörüyor. Tasarı, üniversite rektör ve yardımcılarının üniversiteye bağlı döner sermayelerden alabilecekleri payı da yeniden düzenliyor.
Tasarıya göre, üniversitelerin döner sermaye gelirlerinin en az yüzde 35'lik bölümü, ilgili kuruluş veya birimin araç, gereç, bilimsel araştırma ve diğer ihtiyaçlarına harcanmak üzere ayrılacak. Üniversitelerin döner sermayelerinin gayri safi hasılasının en az yüzde 5'lik bölümü araştırma projelerinin finansmanında kullanılacak.
Üniversitelerde açılacak yaz okullarıyla ikinci öğretim kapsamında öğrencilerden alınacak öğrenim ücretlerinin toplamının yüzde 30'luk bölümü de bilimsel araştırma projelerinde kullanılmak üzere ayrılacak. Yaz okulu ve ikinci öğretimde ders veren öğretim görevlilerinin ücretleri burada toplanan paranın yüzde 70'lik bölümünden karşılanacak. Toplanan paranın yeterli olmadığı gerekçe gösterilerek öğretim üyelerine kurum bütçesi, döner sermaye gibi kaynaklardan ayrıca ders ücreti ödenemeyecek. Yaz okulunda öğrencilerden yıllık öğrenci katkı payının iki katını aşmamak üzere öğretim ücreti alınacak.
Tasarıya göre, öğretim üyeleri döner sermayeye katkılarına bakılmaksızın, aylık maaş, yan ödeme, ödenek ve her türlü tazminatı kadar pay alabilecekler. Öğretim üyeleri, saat 16:00'dan önce olmamak üzere, mesai saati dışında döner sermayeye yaptıkları doğrudan gelir getirici katkılarından dolayı ise ellerine geçen aylık tutarın on katına kadar döner sermayeden pay alabilecekler. Memurlar ve diğer çalışanlar ise maaşları kadar döner sermayeden pay alabilecekler. Mevcut uygulamada, döner sermayeden en yüksek pay alan öğretim üyesi kadar pay alabilen rektör ve yardımcıları ise her ay, bir ayda alabilecekleri aylık, ödenek ve her türlü tazminatları toplamının iki katına kadar pay alacaklar. Rektör ve rektör yardımcıları ile başhekim ve başhekim yardımcılarına ayrıca, mesai saati dışında elde edilen gelirlerden karşılanmak üzere ellerine geçen paranın iki katına kadar döner sermaye payı ödenebilecek.