Mayınsız Karadeniz için

Karadeniz'e kıyıdaş altı ülkenin deniz kuvvetleri arasında oluşturulan görev gücü Blackseafor, Bakanlar Kurulunca onaylandı.

ANKARA - Karadeniz'e kıyıdaş altı ülkenin deniz kuvvetleri arasında oluşturulan görev gücü Blackseafor, Bakanlar Kurulunca onaylandı. Blackseafor faaliyetleri çerçevesinde, 1. Dünya Savaşı döneminde Karadeniz'e atılan mayınların temizlenmesini üstlenecek.
Tam adı 'Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Grubu' olarak tanımlanan Blackseafor, dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Salim Derviş tarafından 1998 yılında ortaya atılan ve daha sonra geliştirilen bir fikir. Soğuk Savaş döneminde iki ayrı kutupta yer alan Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna'nın Karadeniz'de ilk kez işbirliğine gidiyor olması açısından önem taşıyor. 2 Nisan'da İstanbul'da imzalanan anlaşma çerçevesinde, altı ülkenin deniz kuvvetleri arasında bir görev gücünün
oluşturulması ve bu gücün ihtiyaç duyulduğunda 'çağrı üzerine' harekete geçirilmesi öngörülüyor. Gücün görev alanları ise denizde arama kurtarma, insani yardım, çevre koruma operasyonları, mayın karşı önlemleri, iyi niyet ziyaretleri ve taraflarca kararlaştırılan diğer görevler olarak sıralanıyor.
Diplomatik ve askeri kaynaklar, Blackseafor'un bir devlete karşı geliştirilen
oluşum veya aynı şekilde bir askeri ittifak olmadığını vurguluyor.