MEB kuralı: Bir sınıfta en çok 36 kişi

MEB kuralı: Bir sınıfta en çok 36 kişi
MEB kuralı: Bir sınıfta en çok 36 kişi

İstatistiklere göre genel liselerdeki sınıf ortalaması 38.Ancak göç alan büyük şehirlerin ortalamasına bakıldığında durum çok vahim, sınıflar çok kalabalık.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Gürkan: Mevzuatta yapılan değişiklikle genel liselerde sınıf mevcudunun 36'yi geçmeyeceği kurala bağlandı

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı genel liselerde sınıf mevcudu sayısının 36’yı geçmemesinin kurala bağlandığını açıkladı.
Türkiye’de, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’ne bağlı (meslek liseleri hariç) toplam 3 bin 76 lise var. Bu okullarda 1 milyon 739 bin 261 öğrenci öğrenim göruyor. Araştırmalara göre liselerin en büyük sorunu kalabalık sınıflar.  Türkiye’de öğretmen başına düşen öğrenci sayısı halen 24. OECD ortalaması ise 16. Derslik başına düşen öğrenci sayısında ise bölgeler arasında derin eşitsizlikler dikkat çekiyor. Yoğun göç alan İstanbul’da ilköğretim okulunda bir derslikte 49 öğrenci oluyor, Güneydoğu Anadolu’da ise 44. Hükümet, derslik başına düşen öğrenci sayısının en fazla 30 olmasını hedefliyor. Bu hedefe ulaşılabilmesi için ilköğretimde 55-60 bin dersliğin, ortaöğretimde ise 75-80 bin arası derslik yapılması gerekiyor.
Genel liselerdeki sınıf mevcutları ortalaması  ise 38. Ancak özellikle büyük şehirlerde bu sayısı çok artabiliyor.
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürü Emin Gürkan mevzuatta yapılan düzenlemeyle genel liselerdeki sınıf mevcutlarının kurala bağlandığını belirtti. Gürkan, bundan böyle bu rakamın 36’yı geçmeyeceğini söyledi. Özellikle büyük illerde bazı okullarda sınıf mevcutlarının daha fazla olduğunu söyleyen Emin Gürkan, bunların düşürülmesine çalışıldığını anlattı.
Bu eğitim öğretim yılında 111 yeni okul açılacağını anlatan Gürkan, bu kapsamda toplam 605 derslikli 31 genel lisenin, 983 derslikli 65 Anadolu lisesinin, 69 derslikli 11 fen lisesinin, 56 derslikli üç güzel sanatlar ve spor lisesinin, 24 derslikli bir sosyal bilimler lisesinin hizmete sunulduğunu bildirdi.

Liselerin başarısı arttı
Gürkan, 2009 ÖSS sonuçlarına göre son iki yılda genel liselerden üniversitelere yerleşenlerin oranının yükseldiğini belirtti.
Genel lise mezunlarının üniversiteye yerleşme oranlarının 2007 yılına kadar yüzde 21 ile yüzde 27 arasında değiştiğini anımsatan Gürkan, bu rakamın 2008’de yüzde 46’ya, 2009’da yüzde 48’e yükseldiğini kaydetti.
Emin Gürkan, “Bunda yükseköğretim programlarının kontenjanlarının artmasının yanı sıra okullarımızdaki dersliklere düşen öğrenci sayısının azaltılması ve eğitim kalitesindeki iyileşme etkili oldu” diye konuştu.