MEB meslek lisesi öğrencilerini okul sırasında iş hayatıyla tanıştıracak

Haber: BETÜL KOTAN / Arşivi

ANKARA - YÖK’ün üniversiteye giriş sınavında tüm okul ve alanlar için eşit katsayı uygulaması kararıyla yüzü gülen meslek lisesi öğrencilerine bir iyi haber de Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) geldi. MEB, meslek lisesi öğrencilerini henüz okul sıralarındayken iş dünyasıyla tanıştıracak. Bakanlık, meslek liselerini cazip hale getirmek için çalışmalarına hız verdi ve bir yönerge ile genel liseler ve meslek liselerinin tanıtımında daha planlı bir strateji uygulama kararı aldı. Yeni strateji planıyla okullarda öğretmen ve oda temsilcilerinin de katılımıyla bir komisyon oluşturulacak. Komisyon iş damlarını okullara davet edecek, fabrikalara atölyelere gezi düzenleyecek. Öğrencilerin imaj danışmanları olacak.
MEB, ‘Mesleki ve Teknik Eğitim Okulları’nda işe yerleştirme ve İzleme Birimi Oluşturma’ yönergesinin kapsamını genişleterek yeniden yayımladı. Yeni yönergede sadece meslek liseleri değil tüm liselerde tanıtım, mezunları izleme, istihdam ve mesleki rehberlik ve danışma birimleri oluşturulacak. Mesleki ve genel liselerde üç öğretmen, bir rehber öğretmen, okul aile birliği başkanından oluşturulacak ‘Tanıtım, Mezunları İzleme, İstihdam, Mesleki Rahberlik ve Danışma Komisyonu’ bulunacak... İmam hatipler dahil tüm meslek liselerinde bu komisyonda alan şeflerine ve bölgede bulunan oda yöneticilerine yer verilecek.

Tanıtım ve istihdamdan sorumlu
Oluşturulacak komisyonlar, liselere kayıt döneminde okulun tanıtımını yapacak. Komisyon, öğrencilerin isteklerine göre doğru meslek seçimine yönlendirme görevini de üstlenecek. Başta meslek liseleri olmak üzere tüm liselerde uygulanacak ve tanıtım ile istihdamdan sorumlu olacak komisyonun bazı görevleri şöyle:

* Her yıl mezuniyet aşamasına gelen öğrencilere Kariyer Günleri düzenlenecek.

* İş hayatında başarıları ile ön plana çıkmış işadamları, akademisyenler öğrencilere ‘takım çalışması’, ‘liderlik anlayışı’ gibi alanlarda konferanslar verilmesi sağlanacak.

* Öğrencilerini potansiyelleri, kişisel özellikleri, becerileri ve hayattan beklentileri konusunda raporlar hazırlanacak.

* Öğrencilerle insan kaynakları danışmanları, imaj danışmanları okulda buluşturulacak. İmaj danışmanları, iş arama, mesleki becerilerini sunma, girişimcilik, CV hazırlama, başarılı mülakat yapma gibi konularda öğrencileri bilgilendirecek.

* Mezunların eğitim gördükleri mesleki alanlarda istidam edilebilmeleri için sektördeki işletmelerle iletişim kurulacak

* İşyeri gezileri ile öğrencilere istihdam ortamı hakkında bilgiler verilecek

* Öğrencilerin İŞKUR’a kayıtları için yönlendirme yapılacak.