MEB'den yalanlama

Milli Eğitim Bakanlığı liselerde bekâret kontrolünü gündeme getiren yönetmeliğin kendilerinin onayladığı yönetmelik olmadığını belirterek Durmuş'u yalanladı.
Haber: HİLAL KÖYLÜ / Arşivi

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sağlık meslek liselerindeki bekâret kontrolüyle ilgili yönetmelik değişikliğinin Talim ve Terbiye Kurulu'ndan onay aldığını söyleyen Sağlık Bakanı Osman Durmuş'u yalanladı. MEB'in yazılı açıklamasında, yönetmelik değişikliğinin Talim ve Terbiye'ye sunulduğu gibi değil de, 'Fuhuş yapmak ya da cinsel ilişkiye girmiş olduğu tespit edilmiş olmak' şeklinde Sağlık Bakanlığı'nca gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
"Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na görüşünü bildirmesi için sunulan yönetmelik taslağında örgün eğitim dışına çıkarmaya ilişkin 41. maddenin (d) fıkrası 'Fuhuş ya da diğer yasadışı bir cinsel faaliyette bulunduğu mahkemece tespit edilmiş olmak' şeklindedir. Başkanlık, yönetmelik taslağındaki bu fıkrayı Türk Ceza Kanunu ve Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerini dikkate alarak uygun görmüştür.
Ancak, 13 Temmuz 2001 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Sağlık Bakanlığı'nın yürütmekle sorumlu olduğu yönetmelikte, 41. maddenin (d) fıkrası Talim ve Terbiye'ye sunulan şekliyle değil, 'Fuhuş yapmak ya da cinsel ilişkiye girdiği tespit edilmiş olmak' şeklinde yer almıştır."
İtiraz hakkı yok
1979 yılında hazırlanan Sağlık Meslek Liseleri Ödül ve Disiplin Yönetmeliği'ni güncelleştiren Sağlık Bakanlığı, eski yönetmelikte yer alan 'Başkasının namusuna tecavüz etmek veya iffetsizliği sabit olmak' hükmünü 'Fuhuş yapmak ya da cinsel ilişkiye girmiş olduğu tespit edilmiş olmak' şeklinde değiştirmişti. Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un hazırlattığı yönetmeliğe göre yapılacak araştırmalar sonucu cinsel ilişkiye girdiği saptanan öğrenciler okuldan atılacak ve diğer bakanlıklara bağlı örgün öğretim kurumlarına giremeyecek. Bu duruma düşen öğrencilere itiraz hakkı da tanınmıyor.
Tepkiler üzerine yönetmeliği savunan Sağlık Bakanı Osman Durmuş, yapılanın yasalara aykırı olmadığını ve kimsenin savcılık ve mahkeme kararı olmadan bekâret muayenesine gönderilemeyeceğini açıklamıştı. Bütün yönetmeliklerin Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu ile Başbakanlığın onayı alınarak hazırlandığını da belirten Durmuş, "Yönetmelikler Milli Eğitim mühürlüdür" demişti.
Bakan ısrarlı
Milli Eğitim'in açıklamasından sonra dün Türk Hemşireler Birliği üyelerini kabulü sırasında konuşan Durmuş "Yönetmelikte dayatılan 'fuhuş ve cinsel ilişki tabiri' tamamen Milli Eğitim Bakanlığı'nın istediği bir şeydir. 'Değiştirilmiş' deniyor, böyle bir şey mümkün değil. Yönetmeliğin her sayfası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından mühürlenmiştir. Tartışma bu noktada nüksetmiştir" dedi.