Meclis'e en çok şikâyet yargıdan

ANKARA - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na Ekim 2008-Eylül 2009 arasında 3 bin 115 adet başvuru yapıldı. Başvurular arasında da en çok yargıyla ilgili şikâyetler yer aldı.
TBMM  İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun 23’üncü Dönem 3’üncü Yasama yılı faaliyet raporu yayımlandı. Rapora göre, komisyona 3 bin 115 adet başvuru yapıldı. Komisyona ulaşan başvurular arasında en fazla şikâyet 1123 dilekçe ile yargıya ilişkin oldu. Şikâyet başvurularının büyük çoğunluğunu ‘yargı kararlarından memnuniyetsizlik’ oluştururken şikâyet konularını da ‘verilen cezayı haksız bulma, soruşturmanın yeterince gerçekleştirilmediği, suçsuz olduğu’ iddiaları oluşturdu. Raporda, yargıya ilişkin şikâyetler konusunda yapılan başvuru sayısının bir önceki yasama yılının iki katından fazlaya ulaştığı belirtildi. 

Af talebi arttı
Raporda dikkat çeken bir başka ifade ise yasama yılı başında af söylentilerinin artması nedeniyle ‘genel af talebini içeren dilekçe sayısının bir önceki yılın yaklaşık 10 katına çıkması’ oldu.
Komisyona gelen başvurularda ikinci en fazla şikâyet konusu ise cezaevlerindeki sorunlarla ilgiliydi. Keyfi tutum ve işlemlerin varlığı iddiaları ile koşullardan şikâyet bir önceki yasama yılının yaklaşık dört katına ulaştı. 3. yasama yılında komisyona cezaevlerindeki sorunlarla ilgili 805 şikâyet dilekçesi ulaşırken bu başvurulardan büyük kısmını ise F tipi ceza infaz kurumları ile diğer ceza infaz kurumlarının yüksek güvenlikli kısımlarından gelen şikâyetler oluşturdu.
Raporda kötü muamele ve işkence iddialarının varlığını sürdürdüğüne işaret edilerek bu başvuralar hakkında hem Adalet Bakanlığı’ndan gereğinin yapılmasının istendiği hem de ilgili Başsavcılığın bilgisine sunulduğu belirtildi. Raporda “Söz konusu iddiaların neredeyse tümü hakkında gerçeği yansıtmadığı bilgisi alınmaktadır. Güvenlik güçlerinin kötü muamele veya şiddetine maruz kalındığı iddialarını içeren başvurular bu yasama yılında da komisyonumuza ulaşmıştır. İlgili mercilere iletilen bu başvurular hakkında da gerçeği yansıtmadığı bilgisi alınmıştır”denildi. Başvurulardan 62’sini ise gözaltı, işkence ve kötü muameleyle ilgili şikâyet dilekçeleri oluşturdu. (Radikal)