Medeni Kanun iki maddesiyle mahkemelik oldu

Yeni Medeni Kanun'un vakıflar ve soyadı ile ilgili iki önemli maddesi mahkemelik oldu.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - Yeni Medeni Kanun'un vakıflar ve soyadı ile ilgili iki önemli maddesi mahkemelik oldu.
Yeni Medeni Kanun'da dernekler ve vakıflar alanı sil baştan düzenlenmişti. Kanunun bu alanda getirdiği en radikal değişikliklerden biri ise vakıflara üyelik konusu olmuştu. Yürürlükten kaldırılan eski Medeni Kanun'da da vakıflara üye olunabileceği yolunda düzenleme yoktu, ancak vakıflara üye olunamayacağı yolunda bir yasak madde de yoktu. Ancak böylece yeni Medeni Kanun'un 101. maddesiyle 'vakıflarda üyelik olmaz' kuralı getirilmiş, böylece bir şekilde yapılagelen vakıflara üyelik tümüyle yasaklanmıştı.
Yeni Medeni Kanun'un ilgili madde gerekçesinde vakıflara üyelik yasağına neden gerek duyulduğu şöyle anlatılmıştı: "Ülkemizde belirli dönemlerde söz konusu olabilen dernekleşme yerine vakıf kurma eğilimleri, böylece yeterli mal ve hakların belirli bir amaca özgülenmesinin aranması, derneklerden farklı olarak vakıflara üyelik olamayacağının öngörülmesiyle sınırlanmış olacak ve bu suretle dernek benzeri vakıflar kurulması değil, gerçek anlamda tarihi gelişimine ve işlevine uygun şekilde vakıf kurulması yolu, yasal güvence altına alınmış olmaktadır."
Ancak bu gerekçeye rağmen düzenleme, örgütlenme özgürlüğünü engellediği gerekçesi başta olmak üzere kimi düşüncelerle yaygın bir şekilde eleştirilmişti. Şimdi bu eleştirileri bir yerel mahkeme de paylaştı ve Medeni Kanun'un 101. maddesindeki 'vakıflarda üyelik olmaz' ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğu sonucuna ulaştı ve söz konusu düzenlemenin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Davayı gündemine alan Yüksek mahkeme, ilk incelemesini yarın yapacak.
Evlilikdışı çocuğa hangi soyadı verilir?
Davalık olan diğer madde ise, çocuklara ana ya da babasından hangisinin soyadının verileceğini düzenleyen maddesi. Yeni Medeni Kanun'un 321. maddesi şu düzenlemeyi içeriyor: "Çocuk, ana ve baba evli ise ailesinin, evli değilse ananın soyadını taşır. Ana önceki evliliğinden dolayı çifte soyadı taşıyorsa çocuk onun soyadını taşır."
Şimdi, yerel mahkeme, bu maddedeki "Çocuk... ana baba evli değilse ananın soyadını taşır" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğunu savunarak iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Yüksek Mahkeme, bu davadaki ilk incelemesini de bu hafta içerisinde yapacak.


    http://www.radikal.com.tr/7468357468350

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.