Meğer Avrupa korkutmuş

F tipi cezaevlerinde iyileştirme için dört ay önce söz verilmesine karşın, yeni gündeme gelen TMY 16. madde değişikliğinde, Türkiye'deki 'vicdan' çağrılarından çok, 'Avrupa korkusu'nun etkili olduğu savunuldu.
Haber: ADNAN KESKİN / Arşivi

ANKARA - F tipi cezaevlerinde iyileştirme için dört ay önce söz verilmesine karşın, yeni gündeme gelen TMY 16. madde değişikliğinde, Türkiye'deki 'vicdan' çağrılarından çok, 'Avrupa korkusu'nun etkili olduğu savunuldu.
Tasarının Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk tarafından kamuoyuna açıklanmasından önce, cezaevleriyle ilgili gelişmeleri izlemek amacıyla Türkiye'de bulunan Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi'ne (AİÖK) İngilizce çevirisiyle iletildiği öne sürüldü.
AİÖK'ye verilen bilgide de ortak kullanım için 'Tretman' koşulunun aranmadığı sözü verildi.
AİÖK'nın, Radikal'in '16. maddenin içi boşaltıldı. Dört ay önceki halinden daha geri düzenleme içeriyor' haberi üzerine tasarının Türkçe metnine bakma ihtiyacı hissettiği belirtildi.
19 Aralık operasyonunun hemen öncesinde Türkiye'de incelemelerde bulunan AİÖK'nın yasal düzenlemelerin yapılması için nisan sonuna kadar süre tanıdığı öğrenildi. Ayrıca ölümlerin sürmesi durumunda Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınma olasılığına dikkat çeken sivil toplum temsilcileri, "Bu yüzden hükümet 16. madde tasarısını imzaya açmadan önce AİÖK'ye de verdi, içerideki tepki ve eleştirilerden değil, Avrupa'dan gelecek yaptırımlardan korkuluyor" değerlendirmesini yaptı.
'Bu haliyle hayır'
İHD Genel Başkanı Hüsnü Öndül tasarıyı şöyle değerlendirdi:
"İmzaya açılan tasarılardan infaz hâkimliği kurulmasına olumlu bakıyoruz. Cezaevi izleme kurulları kurulmasına ise kurulların oluşma biçiminin sivil toplum örgütlerini dışlanması nedeniyle karşıyız. 16. madde tasarısına ise bu haliyle tümüyle karşıyız. Tasarının son hali isim verilmese de 'tretman' koşuluna bağlanmış,
iyileştirmelerden yararlanmayı neredeyse imkânsız kılmıştır".
Bu arada, cezaevlerinde ölüm orucu eylemini sürdüren tutuklular yaptıkları yazılı bir açıklamada, TMY'nin 16. madde değişikliğinin 'uluslararası standartlarla tamamen çeliştiği'ni savundu.