Memur sicilinin peşinde

Kurum amirleri tarafından büyük bir gizlilik içinde tutulan ve ideolojik değerlendirmelere konu olması nedeniyle sürekli eleştirilen sicil fişlerini öğrenmek üzere başvuran kamu çalışanlarına Başbakanlık'tan destek geldi.
Haber: NAZİF İFLAZOĞLU / Arşivi

ANKARA - Kurum amirleri tarafından büyük bir gizlilik içinde tutulan ve ideolojik değerlendirmelere konu olması nedeniyle sürekli eleştirilen sicil fişlerini öğrenmek üzere başvuran kamu çalışanlarına Başbakanlık'tan destek geldi. Başbakanlık Bilgi Edinme Kurulu, sicil raporlarının başvuran kamu çalışanına 'gizli ve kişiye özel' ön yazısıyla verilmesini kararlaştırdı.
Bilgi Edinme Yasası yürürlüğe girdikten sonra kamu çalışanları 'sır' kapsamında değerlendirilen sicil dosyalarının içeriğini öğrenmek için kurumlarını başvuru yağmuruna tuttu. Dışişleri, Adalet, İçişleri, Bayındırlık ve Milli Eğitim bakanlıklarıyla Başbakanlığa bağlı bazı kuruluşların da aralarında bulunduğu kurumlar, sicil fişinin içeriğiyle ilgili talepler konusunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini 'konunun hasasiyeti nedeniyle' Başbakanlığa sordu ve Bilgi Edinme Yasası sonrasındaki yasal prosedürün netliğe kavuşturulmasını istedi.
'Nasıl bir yol izleyelim?'
Kurumlardan Başbakanlığa yapılan başvurularda, 'Sicil raporları hakkında bilgi talep eden memurun talebinin ne şekilde ve hangi ölçüde karşılanacağı, sicil raporlarının örneklerinin memura verilip verilmeyeceği, memura sicilinin 'çok iyi', 'iyi', 'orta' veya 'olumsuz' olarak tekemmül ettiğinin belirtilmesinin yeterli olup olmayacağı, sicil notlarının veya sicil amirlerinin memur hakkındaki değerlendirmelerinin bildirilmesinin gerekip gerekmeyeceği' konusunda izlenecek uygulama esasları hakkında Bilgi Edinme Kurulu'nun görüşü istendi.
Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bu başvuruları değerlendiren Başbakanlık Bilgi Edinme Kurulu, Bilgi Edinme Hakkı Yasası ve Yasanın Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik gereğince, sicil raporunun tasdikli bir suretinin 'gizli ve kişiye özel' bir yazıyla personele verilmesini kararlaştırdı. Kurulun görüş ve kararı, ilgili kamu kurumlarına iletildi.
Tereddütler aşıldı
Başbakanlığın görüş ve kararı, kamu kurum ve kuruluş yöneticilerini rahatlattı. Kamu kurumlarındaki sicil fişinin açıklanmasına yönelik tereddütlerin önemli oranda aşıldığı ve sicil raporlarının prosedüre uygun olarak verilmeye başlandığı belirtildi.