Memur tazminatında belirsizlik ortadan kalktı

Antalya 2. İdare Mahkemesi, geçici görevlendirme ile başka bir kuruma gönderilen memurlara ödenecek tazminatları görevlendirildiği kurumun ödemesi gerektiğine karar verdi


Antalya Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünde görev yapan Alaaddin Çürek’in Antalya İl Özel İdaresinde geçici süreyle görevlendirilmesi sonucu hak ettiği hizmet tazminatı almak için yaptığı başvurular hem kendi kurumunda hem de geçici görevlendirildiği kurum tarafından reddedildi. Antalya İl özel idaresi kendi personeli olmadığı için çalışanın özel hizmet tazminatını ödemedi. Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü de kurum için görev yapmadığından dolayı ödeme yapmadı.

Başvuruların reddi nedeniyle Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Türk İmar-Sen tarafından açılan davada, Antalya 2. İdare Mahkemesi geçici görevlendirmenin yapıldığı kurumun memurun hizmet tazminatını ödenmesine karar verdi. Mahkeme kararında, “Hizmet tazminatının büro, fabrika ve hizmet binaları dışında olmak şartıyla olmak şartı kaydıyla arazi çalışmasının fiilen yapıldığı kurum tarafından anılın tazminat ödenmesi gerekeceği tabi bulunmaktadır” denildi.

Kararda, personelin arazi çalışması nedeniyle ek özel hizmet tazminatı ödenmesi talebinin özlük hakları idarede bulunmadığı ve geçici olarak görevlendirilen personele ödeme yapılamayacağı gerekçesiyle reddi işleminde hukuka uyarlılık bulunmadığı belirtildi.

Personele hizmet tazminatının geçici görevlendirildiği idarece yasal faizi ile birlikte ödenmesine hükmedildi.

SENDİKA BAŞKANININ DEĞERLENDİRMESİ

Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati Alsancak, kararla ilgili olarak yaptığı açıklamada, çalışanların mağdur edilmemesi gerektiğini kaydetti. Alsancak, “Kurumlar geçici görevlendirmeyi yapıyorlar. Ama iş çalışanın hakkını ödemeye gelince bahanelerle kazanılmış hakkı vermemek için direniyorlar. Kazandığımız bu dava ile geçici görevlendirme ile arazide çalıştırılan memurların sıkıntısı da çözülmüş oldu. Belirsizlik ortadan kalktı” dedi.

Üçüncü "Ergenekon" davası iddianamesinin 182 klasörden oluşan ve 2 DVD’ye kaydedilen ekleri avukatlara verilmeye başladı.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet savcılarının talebi doğrultusunda iddianamenin ekleri uzman bir ekip tarafından DVD’ye aktarıldıktan sonra bir örneği davaya bakacak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verildi.
Mahkemenin de sanık sayısına göre çoğalttığı DVD’ler, bugünden itibaren avukatlara dağıtılmaya başladı.(anka)