Memura 16 haftalık doğum izni

Kadın memurlara verilen sekiz hafta ücretli doğum izni, 16 haftaya çıkarıldı.

ANKARA - Kadın memurlara verilen sekiz hafta ücretli doğum izni, 16 haftaya çıkarıldı. Memurlar, isterlerse buna ek olarak bir yıl da ücretsiz
izin kullanabilecek. CHP'li Oya Araslı ve AKP'li Zeynep Karahan Uslu tarafından verilen yasa teklifleri TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kadın memura doğumdan önce iki ve doğumdan sonra iki ay olmak üzere dört ay ücretli izin verilecek. Çoğul gebelik halinde doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki hafta eklenebilecek. Doktoru onayı alınması şartıyla kadın memur eğer isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışacak, çalışılan süreler doğum sonrası iznine eklenecek. Kadın memurlar ayrıca, bir yaşından küçük çocukları için günde toplam 1.5 saat süt izni alabilecek. Memurlar isterlerse izinli sürenin sonunda bir yıla kadar ücretsiz izin kullanabilecekler.