Memurlar için sicil affı yola çıktı

'Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disipin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Tasarısı' dün TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

ANKARA - 'Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disipin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun Tasarısı' dün TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Buna göre memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 23 Nisan 1999 tarihinden 14 Şubat 2005 tarihine kadar işlenmiş fiilerden dolayı verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçlarıyla affedilecek. Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu cezalarına dair kayıtlar müracaat aranmaksızın hükümsüz kalacak.
Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar; istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık; resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma ile devlet sırlarını açığa verme suçları sebebiyle, görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları af kapsamının dışında kalacağı belirtildi. Emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri için verilen meslek cezaları da af kapsamında olmayacak.
'İrtica tartışması' yaratmıştı
Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre, beş yıllık süreyi içeren affın kapsamına toplam 20 bin 543 personel girecek. Af tasarısı, irticai faaliyetlerde bulunanlar ile türban nedeniyle ceza alanları kapsaması nedeniyle tartışma konusu olmuştu.


    http://www.radikal.com.tr/7406067406060

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.