Menderes'e itibarı iade edilmedi

Menderes'e itibarı iade edilmedi
Menderes'e itibarı iade edilmedi
TBMM Dilekçe Komsiyonu'nun kararına milletvekilleri itiraz etmedi. Eski Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının iade-i itibar dosyası rafa kalktı.
Haber: TARIK IŞIK - tarik.isik@radikal.com.tr / Arşivi

TBMM Dilekçe Komisyonu, geçen ay, merhum Başbakan Adnan Menderes’in idamına ‘yasal dayanak’ olarak gösterilen Milli Birlik Komitesi’nin 75 numaralı kararının ‘yok hükmünde’ sayılması yetkisinin komisyonda değil TBMM Genel Kurulu’nda olduğunu karara bağladı. Ancak hiçbir milletvekili karara itiraz etmedi. Böylece bir yıldan fazla süredir Menderes’e iade-i itibar için mesai harcayan Dilekçe Komisyonu’nun çalışmaları boşa gitti.
Adnan Menderes’in geçen nisan ayında vefat eden avukatı Burhan Apaydın, idamına engel olamadığı müvekkiline iade-i itibarının geri verilmesi için 2012 yılında TBMM’ye başvurdu. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Apaydın’ın başvurusunu TBMM Dilekçe Komisyonu’na havale etti. Menderes’in dosyasını Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nden isteyen komisyon, Meclis Hukuk Müşavirliği’nden de görüş talep etti. Konuyu değerlendiren Dilekçe Komisyonu, 500 klasörü bulan dosyaların açılarak Menderes ve arkadaşlarının yeniden yargılanmasına, ‘Yassıada mahkemelerini usulüne uygun olarak kurulmuş ve bu çerçevede görevini yapmış mahkemeler olarak tanımak anlamına geleceği’ gerekçesiyle soğuk baktı. Komisyon, Apaydın’ın son başvurusunu ölümünden yaklaşık 3 ay sonra karara bağladı. Komisyon kararında, Yüksek Adalet Divanı’nın verdiği infaz kararının tasdikinin iptal edilmesinin ya da yok sayılmasının komisyonun görev ve yetki alanı içinde olmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verdi: “Milli Birlik Komitesi’nin ölüm cezalarının infazına ilişkin aldığı 75 numaralı kararın bir parlamento kararı olduğu kabul edildiğinden, eski başbakanlardan Adnan Menderes, eski bakanlardan Fatin Rüştü Zorlu ile Hasan Polatkan’ın İmralı ’da bulunan mezarlarının nakli ile isimlerinin bazı tesislere verilmesi hakkında kanunlarda adı geçen kişilerin hukuken itibarları iade edilmiştir. Milli Birlik Komitesi tarafından alınan 75 numaralı infazları onaylama kararını geri almak, yürürlükten kaldırmak ya da yok saymak yetkisinin TBMM Genel Kurulu’nda olduğu düşünülmektedir.”

30 gün doldu başvuran olmadı


TBMM İçtüzüğü’nün 119’uncu maddesine göre Dilekçe Komisyonu’nun kararına milletvekillerinin 30 gün içinde gerekçeli bir yazıyla ‘itiraz’ hakkı bulunuyor. Bir milletvekili dahi TBMM’ye başvuru yapmış olsaydı Menderes, Zorlu ve Polatkan’a iade-i itibar önümüzdeki yasama yılında TBMM Genel Kurulu gündemine gelecekti. Ancak aradan geçen sürede hiçbir milletvekili karara itiraz etmedi ve karar kesinleşti. Dilekçe Komisyonu, şimdi Burhan Apaydın’ın vârislerine, Menderes ve arkadaşlarına iade-i itibar talebinin TBMM Genel Kurulu’nun yetkisinde olduğunu belirten cevap yazısını gönderecek.