Meralarda hayvanlara ortak var!

Mera Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısı, önceki gece TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasa uyarınca, mevcut uygulamadaki verimlilik şartı aranmaksızın rezerv olduğu belirlenen meralar, petrol ve maden aramalarına açılacak.

ANKARA - Mera Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa tasarısı, önceki gece TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasa uyarınca, mevcut uygulamadaki verimlilik şartı aranmaksızın rezerv olduğu belirlenen meralar, petrol ve maden aramalarına açılacak. Mera ve yaylaklar üzerinde, köy yerleşim yeri ile uygulama imar planı veya uygulama planlarına ilave imar planları yapılabilecek. Meralar ayrıca doğal afet bölgelerinde yerleşim yeri olarak kullanılabilecek. Belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve 1 Ocak 2003 tarihinden önce kesinleşen imar planları içinde yerleşim yeri olarak işgal edilen yerler de mera olmaktan çıkarılacak. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde yer alan mera, yaylak ve kışlaklar, turizme tahsis edilecek.
CHP: Hayvancılık ölüyor
CHP'li Gürol Ergin, düzenlemenin meraların işgal edilmesini amaçladığını, can çekişen hayvancılığın bu yasayla ruhunun da çekileceğini belirterek "AKP, hayvancılık için önlem alıyor, ama bir farkla hayvancılığın ölmesi için önlem alıyor" diye konuştu.