Meslek liseliler için özel sınav

Üniversitelerin özel yetenek sınavıyla öğrenci alan eğitim programlarının sayısı artırılarak, bazı meslek lisesi mezunlarına da özel yetenek sınavı olanağı tanındı.

ANKARA - Üniversitelerin özel yetenek sınavıyla öğrenci alan eğitim programlarının sayısı artırılarak, bazı meslek lisesi mezunlarına da özel yetenek sınavı olanağı tanındı.
2001-Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun özel yetenek gerektiren eğitim programlarıyla ilgili bölümüne, Türk el sanatları öğretmenliği, grafik öğretmenliği ve seramik öğretmenliği alanları da eklendi. Böylece, özel yetenek sınavıyla girilen antrenörlük eğitimi, beden eğitimi ve spor öğretmenliği, spor bilimleri,
spor yöneticiliği, müzik öğretmenliği, resim-iş öğretmenliği ve rekreasyon gibi eğitim programlarına, meslek lisesi mezunlarının da girebileceği bölümler eklenmiş oldu. Meslek liselerinin el sanatları, grafik, seramik ve nakış bölümlerinden mezun ve 2001-ÖSS'den en az 105 puan alacak adaylar, üniversitelerin aynı alanlar için açacakları özel
yetenek sınavlarına katılabilecek. Adaylar, birden fazla üniversitenin sınavına girebilecek.