'Meslek'in kurtuluşu kısa dönem askerlikte

Sanayici Celal Beysel, "İmam-hatip okulları meslek lisesi statüsünden çıkartılıp özel statüye geçirilmedikçe mesleki eğitimin sorunları çözülemez" diyor.
Haber: UMAY AKTAŞ SALMAN / Arşivi

ANKARA - Sanayici Celal Beysel, "İmam-hatip okulları meslek lisesi statüsünden çıkartılıp özel statüye geçirilmedikçe mesleki eğitimin sorunları çözülemez" diyor.
Bu sözler, YÖK'ün düzenlediği 'Uluslararası Mesleki ve Teknik Eğitim Konferansı'nda sorunun katsayıya düğümlendiğini gösteriyor.
Meslek Okulları Derneği Başkanı Naci Şahin, dünkü konuşmasında "Bu ülkede Diyanet İşleri Başkanlığı var" diyerek İmam-hatiplerin farklı bir statüde değerlendirilmesi gerektiğini söylüyor.
Sanayiciler ve akademisyenlerin iki gün süren çalışmalarda uzlaştığı ortak çözüm önerileriyse şöyle:

  • Meslek yüksek okulu mezunlarının askerlik sürelerinde düzenlemeye gidilmeli. Uzun dönem askerlik yapan mezunlara lisans eğitimi alan kişilerin askerlik süresine yakın bir süre hakkı tanınmalı.
  • Meslek yüksek okullarında programların oluşumu, ders içerikleri gibi konuların belirlenmesi için ayrı bir kurum kurulmalı.
  • Meslek liselerinden meslek yüksek okullarına sınavsız geçilmesi uygulaması kaldırılmalı.
  • Öğretim üyelerine şart koşulan iki yıl sektör deneyimi beş yıla çıkmalı. Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısını azaltmak için, kadrolar artırılmalı.
  • Meslek yüksek okulları müfredatı yeniden yapılandırılmalı.
    Bu önerilerin hayata geçebilmesi YÖK Genel Kurulu'nda kabul görmesine bağlı. YÖK Başkanvekili İsa Eşme, toplantıların başarılı geçtiğini vurgularak "Çıkan sonuçları değerlendireceğiz" diye konuştu.