MGK'da zorlu tartışma

Terör raporları
Erdoğan'ın 'Kürt sorunu' ve 'demokratik bir cumhuriyet' gibi kavramlarla başlattığı yeni açılım sonrası ilk MGK toplantısında terör raporları görüşüldü. Asker kanat Erdoğan'a Diyarbakır ve Ankara'da yaptığı konuşmalarının ne anlama geldiğini sordu.
'Kürt sorunu yanlış'
Erdoğan "Terörle mücadelede askeri önlemlerin gereğini kabul ediyoruz. Ancak bununla birlikte vatandaşı da kazanmamız lazım" dedi. Askerler, Erdoğan'a "Kürt sorunu terimi yanlış anlaşılabilir, bu nedenle kullanmamalısınız" tavsiyesinde bulundu.
'Kuruluş' vurgusu
MGK bildirisinde ülkenin kuruluş felsefesi ve devletin Anayasa'daki 'ulusun tümlüğü', 'ülkenin bölünmezliği', 'kişilerin, toplumun gönenç, huzur ve mutluluğunu sağlama' gibi görevleri hatırlatılarak "Hükümetin öncelikli hedefi bunlardır' dendi.
Bölgesel eşitsizlik
Bildiride şu iki temel tavsiye yer aldı: İller ve bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi için ekonomik, kültürel ve sosyal geliştirme çabaları artırılmalı. Kurumlararası ve uluslararası işbirliği olanakları kullanılarak, savaşım etkinlikle sürdürülmeli.
Haber: NAZİF İFLAZOĞLU / Arşivi
TARIK IŞIK / Arşivi

ANKARA - Başbakan Tayyip Erdoğan'ın 'Kürt sorunu' ve 'demokratik cumhuriyet' kavramlarını kullanarak başlattığı tartışma sonrasında toplanan Milli Güvenlik Kurulu, hükümetin öncelikli görevinin anayasada belirtilen "kişilerin ve toplumun gönenç, huzur ve mutluluğunu sağlamak" olduğunu anımsatarak, "Önce terörle mücadele yapılmalı" mesajı verdi. Toplantıda askerler Erdoğan'a Diyarbakır'da verdiği mesajların anlamını sordu. Erdoğan, "Vatandaşı kazanmamız lazım" sözleriyle genel yaklaşımını özetledi.
MGK, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının veda ettiği toplantısını, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in başkanlığında dün yaptı. 4.5 saatlik toplantıya terörle mücadele ve Başbakan Erdoğan'ın attığı adımlarla başlayan 'Kürt sorunu' tartışmaları damgasını vurdu.
'Neyi kastettiniz?'
Genelkurmay Başkanlığı ve MGK Genel Sekreterliği'nin terör raporlarını sunduğu toplantıda, Cumhurbaşkanı Sezer hükümete konuyla ilgili adımlarını Anayasa'da tanımlanan görev çerçevesinde atmasını telkin etti. Asker kanat ise Erdoğan'a Ankara ve Diyarbakır'da yaptığı konuşmalarda verdiği mesajlarda neyi kastettiğini, bu çerçevede hangi adımları atmayı planladıklarını sordu.
'Vatandaşı kazanmalıyız'
Erdoğan'ın yanıtı, bölgedeki sosyoekonomik ve kültürel yapının geliştirilmesi için atılacak adımlara ilişkin brifing oldu. "Terörle mücadeleden ödün verilmemesi bizim de önceliğimiz" diyen Erdoğan, hükümet olarak askeri önlemlerin gereğini kabul ettiğinin altını çizerek, "Vatandaşı kazanmamız lazım. Sözünü ettiğimiz adımların amacı budur" mesajı verdi.
Asker kanadın ise Erdoğan'a 'Kürt sorunu' ifadesinin başka anlamlara çekilebileceği uyarısında bulunup, "Bu nedenle bu ifadeyi kullanmamayı tercih etmelisiniz" dediği öğrenildi.
Kuruluş felsefesine vurgu
Yapılan tartışmaların ardından hazırlanan bildiride şöyle dendi:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesindeki temel düşünceye uygun olarak Anayasa'da Cumhuriyet'in nitelikleri belirtilmiş; ulusun bağımsızlığını ve tümlüğünü, ülkenin bölünmezliğini; demokratik laik ve sosyal bir hukuk devleti olan cumhuriyeti korumak; dil, din, etnik köken, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin, kişilerin ve toplumun gönenç, huzur ve mutluluğunu sağlamak, devletin temel amaç ve görevleri arasında sayılmıştır. Cumhuriyet hükümetlerinin öncelikli hedefi Anayasa'da öngörülen görevleri yerine getirerek bu amaca ulaşmaktır. Ulusun bağımsızlığı ve tümlüğü ile ülkenin bölünmezliğinin korunarak bu hedefe ulaşılacağı da kuşkusuzdur.
Milli Güvenlik Kurulu'nun bugünkü toplantısında, bu amacın sağlanmasında engel oluşturan ve yurttaşlarımızın güvenliğine, yaşama hakkına, esenliğine ve gönencine kasteden terör ile etkin savaşım kararlılığı yinelenmiştir. Bu bağlamda;
a - İller ve bölgeler arası gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi için ekonomik, kültürel ve sosyal geliştirme çabalarının artırılması,
b - Anayasa ve yasalar çerçevesinde kurumlararası ve uluslararası işbirliği olanakları sonuna kadar kullanılarak, terörle savaşımın etkinlikle sürdürülmesinin önemi vurgulanmıştır."
İran, Irak ve Bulgaristan
Toplantının dış politika ile ilgili bölümünde İran'da radikallerin kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimleri, Bulgaristan'da da Türklerin iktidar ortağı olmasını sağlayan parlamento seçimleri değerlendirildi. MGK bildirisinde konuyla ilgili olarak, ".. güvenliğimizi ilgilendiren dış siyasi gelişmelerle komşu ülkelerdeki seçim sonuçlarının bölgemize ve Türkiye'ye etkileri değerlendirilmiştir" denildi.


    http://www.radikal.com.tr/7555587555580

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.