Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) E-Kurs öğrenci başvurularında son gün

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) E-Kurs öğrenci başvurularında son gün
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) E-Kurs öğrenci başvurularında son gün
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) E-Kurs öğrenci başvuruları için son tarih bugün. Eğitim Bilişim Ağı (EBA) E-Kurs kayıtları nasıl yapılır? E-Kurs hakkında detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

E-kurs öğrenci kayıtları bugün sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB ) tarafından tanınan süre bugün sona eriyor ve öğrenciler son E-kurs başvurularını bugün yapmak zorundalar. Öğrencilerin üniversite sınavlarına takviye olması için okullarda başlatılan e-kurs kayıtlarına başvurularını bugün gerçekleştirmeleri gerekiyor. E-KURS MERKEZLERİNE KİMLER BAŞVURABİLİR?

E-Kurs’a Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmî/özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları, resmi/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden her sınıf seviyesindeki öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilecektir. 

Örgün eğitime devam eden öğrenciler, E-Kurs’a katılmak istedikleri takdirde okul kurumlarından alacakları EBA şifresi E-Kurs modülü üzerinden veya kurs müdürlüğüne kurs açılan derslerle ilgili başvuru yapabilecekler. İşlenilmesi istenen derslerle ilgili kurs açılmaması durumunda kurs merkezine açılması için taleplerini yazılı olarak iletebilecekler.

E-KURS MERKEZLERİNE NASIL ULAŞILABİLİR?

Kurs merkezi olmak isteyen örgün eğitim kurumları ile halk eğitim merkezlerinin kurs merkezi müracaatını E-Kurs modülü üzerinden, Eylül ayının ilk haftasında yapar. E-Kurs modülünden hangi derslerle ilgili ve haftalık kaçar saat kurs açacaklarını başvuru ekranından sisteme işler. Kurs merkezi olmak isteyen kurum, imkânları ölçüsünde, her sınıf düzeyinde en az 6 dersten kurs açma isteğinde bulunarak öğrencilerin tercihine sunar. İl/ilçe komisyonundan onay alan kurslar, yeterli talep olması halinde açılmış olur (14-18 Eylül).

3.1. Kurslara bizzat başvuran öğrenci veya kursiyerlerin müracaatlarını alır.

3.2. e-Kurs modülü üzerinden başvuru yapacak öğrenci/açık öğretim öğrencisi ve mezunlara eba/e-Kurs kullanım şifresi verir.

3.3. Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders planlarını inceleyip onaylar.

3.4. e-Kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait ağırlıklı yılsonu başarı puanı, Bakanlıkça veya kurs müdürlüğünce yapılacak tarama test sonuçları; kursiyerlerin diploma notu gibi ölçülebilir kriterleri de dikkate alarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar.

3.5. Kursa başvuru yapan kadrolu veya ücretli öğretmenlerin E-Kurs modülü üzerinden derslere atamasını yapar, haftalık ders çizelgelerini oluşturur, ilan eder.

3.6. Kurs çalışmalarında plan ve programları onaylar, uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır.

3.7. Kurslara başvuran açık öğretim öğrencileri ile mezunların, belgelerini inceleyerek bulundukları sınıf düzeyine göre rehberlik eder, kurs kayıtlarını yapar.

3.8. Kurs çalışmalarında yönetici, öğretmen ve personel görevlendirmeleri ile yapılacak ücret ödemelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütür. Kursun işleyişi ile ilgili idari, mali ve diğer hususlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri yapar

3.9. Kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin devam, devamsızlık, takibini yapar (Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz).

3.10. Kurs merkezince tutulması gereken defter ve dosyaları tutar.

3.11. DYK’nın işleyişini, düzen ve disiplinini sağlayıcı tedbirleri alır.

3.12. Yönerge hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapar.