Milli Piyango bilet sorgulama! 19 Ağustos 2015 Milli Piyango çekilişi

Milli Piyango bilet sorgulama! 19 Ağustos 2015 Milli Piyango çekilişi
Milli Piyango bilet sorgulama! 19 Ağustos 2015 Milli Piyango çekilişi
Her ayın 9, 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişlerinden biri dün gece gerçekleştirildi. Peki, Kazanan numara ve amorti numaralar hangileri? İkramiye, kazanan kişiye nasıl teslim edilir? Haberimizden öğrenebilirsiniz.

Yapılan çekilişler;

Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebiliyor. Ayrıca her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılıyor. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir.

-İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

-Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

-Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

-Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000 ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

-İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

Sorgulama yapmak için tıklayın: http://www.mpi.gov.tr/sonuclar/_cs_piyango.php 

-İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

- Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi, çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir.

-Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir.

-İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir.

-Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir.

-İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Büyük ikramiye kazanan il - ilçe : ANKARA -MERKEZ

2000000 TL ikramiye kazanan numaralar

494884

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

458443

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

009473 274262 427505

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

140659 185068 292814 321198 527230