Milliyetçilik şekil değiştirip yürüyor

Milliyetçilik şekil değiştirip yürüyor
Milliyetçilik şekil değiştirip yürüyor
"Milliyetçilik miyadını doldurdu mu?" sorusunu akademisyen ve politikacılara sorduk. Bu soruya net olarak 'evet' diyen yok, ancak milliyetçiliğin günümüzde şekil değiştirdiği ortak görüş.
Haber: AYÇA ÖRER - ayca.orer@radikal.com.tr / Arşivi

Zaman gazetesi yazarı Mümtaz’er Türköne’nin köşe yazısında “Türk milliyetçiliği, görevini layıkıyla tamamladı. Bize düşen artık sadece onun tarihî mirasına saygı göstermek ve ‘Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı’ etrafında bu ülkenin birliğini ve bütünlüğünü temin etmek” sözleriyle milliyetçi kesimden tepki topladı. Tartışmanın gündeme getirdiği “Türk milliyetçiliğine ihtiyaç kalmadı mı?” sorusunu akademisyen, yazar ve siyasetçilere sorduk.

Ülkücü hareket kendini yenileyemedi
Ahmet Yenİlmez (Oyuncu):
Aslında gelinen nokta neticeyi göstermiyor mu? 50 yıllık bir hareket düşünün, sadece oy oranı nispetiyle baktığınız zaman, herhangi bir sapma göstermeden her seçimde çoğalarak yüzde 30 oy alması gerekir. Türk dünyasını, Türk İslam inşasını temsil ediyor. Ama demokratik bir mücadele veriyorsunuz, kendinizi fikrinizi yenileyecek yeni neslin önünü tıkıyorsunuz. Ülkücü hareket çok büyük hizmetler etti, çok kaliteli kadrolar yetiştirdi ancak daha sonra yapılanma neticesinde mesnetsiz insanlar tarafından idare edildiği için ehil kadroları, o makamları kaybetme pahasına yapının dışına attılar. Kalkalım bugün MHP’ye üye olmak isteyelim, üye olmamız mümkün değil. Eleştiriye tahammül gösteremeyen bir hareketin insanları yönetmesi nasıl mümkün? Mümtaz’er Türköne’yi eleştiriyorlar. O kim? Bu konunun çilesini çekmiş bir insan. Ülkücü hareketin 12 Eylül’le ilgili bir sinema filmi yok. Ve şu andaki yöneticilerin hiçbiri bundan rahatsız değil. Estetikten, sanattan, edebiyattan uzaklaşması müthiş bir dejenerasyon ortaya çıkardı. Bu da tamamen yapının dışında durumu idare eden, tabela noktasında varlık gösteren bir yapı haline geldi. Miyadını doldurmadı elbette ama kendini yenileyemedi.

70’lerde yüzde 6.6 oy alırlardı, şimdi yüzde 16
Tanıl Bora (Akademisyen):
MHP’gil milliyetçiliğin bittiğini söyleyen Mümtaz’er Türköne’nin bu hareket içinde yer aldığı 70’lerde, MHP azami yüzde 6,6 oy almıştı. Keskin bir siyasal kutuplaşma ortamında, canlı ve dinamik denen döneminde vardığı nokta buydu. AKP ’nin hegemonyası altında ehemmiyetsizleştiği kabul edilen 2009’daki son seçimde ise yüzde 16 küsur oy aldı MHP. Demek, MHP’nin bir sosyal ve siyasal karşılığı var. Radikal ve reaksiyoner milliyetçiliğin zemini varoldukça, MHP çizgisi de öyle veya böyle varolur. “MHP’nin bittiği” iddialarını, kâh AKP’nin kâh Gülencilerin MHP tabanını elde etme stratejileriyle birlikte düşünerek anlayabileceğimizi zannediyorum.

Yeni milliyetçilikte Kürt de Laz da Çerkes de var
Avnİ Özgürel (Yazar):
Mümtaz’er Türköne ve onun bu “Milliyetçilik misyonunu tamamlamıştır” fetvası, onun kendisine sorması gereken soruları ortalığa yöneltip milliyetçilik düşüncesinin cenaze merasimine davet ettiği yazı çok önemsendi. Adı milliyetçiye çıkmış biri ortaya çıkıp “Bu düşüncenin geçerliliği kalmadı” gibi laflar gevelediği vakit üzerine atlayan çok oluyor. Fakat tabii unutmamak lazım ki, kişinin geçmişte hangi derneğe üye olduğu, hangi siyasi partiye girip çıktığı, kendisini nasıl tarif ettiği kadar aslında ne olduğu da önemli. O bakımdan 20’lerin, 40’ların, 80’lerin milliyetçilik düşüncesiyle ‘Soğuk Savaş’ın sona erdiği, bir asrın kapandığı, küreselleşmenin yaşandığı bir dönemin milliyetçiliği elbette farklıdır. Türkiye’de SSCB’nin yıkıldığı bir tabloda milliyetçilik düşüncesini kalıp cümleler, klişelerle algılıyorsanız tabii ki bunun bir geçerliliği olmaz. Ama nasıl liberalizm değiştiyse bugünün milliyetçilik anlayışı da değişti. Bir kan milliyetçilik kalmadı. Şimdiki milliyetçilik anlayışı içinde Kürt de var Çerkes de Laz da var. Bu ülkeyi inşa eden her milletin toplumun bir parçası olduğunu düşünen bir milliyetçilik var. MHP’yi milliyetçiliğin ölçüsü olarak görüyorsanız, orada bir yanlışlık var zaten. Sen kendin ne yaptın? Milliyetçi gençlerin talip olduğu düşünceyi değiştirmek, yeni bir çağın icap ettirdiği milliyetçiliği üretmek adına ne yapıyorsun? Bunları sorgulamak yerine bunu tartışmaya açıyorlar.

Herkes zaten şu veya bu şekilde milliyetçi
Umut Özkırımlı (Akademisyen):
Öncelikle Türköne “Türkiye’de milliyetçilik miyadını doldurdu” demiyor, ‘Türkçülük miyadını doldurdu” diyor ve milliyetçiliği yeniden, farklı bir şekilde tanımlamamız gerektiğini söylüyor. Ülkücüler tarafından linç edilmesi normal; ‘Türki milliyetçisi’ olduğunu söylemesi ‘içimizdeki hain’ olarak algılanmasını önlemez, önlemiyor da. Hakkını teslim etmek lazım. Eleştirisi orijinal değil ama yerinde. Katı ve otoriter bir ideolojiye sahip, kişi kültüne inanan bir kitlenin içinden biri çıkıyor ve onlara bugüne kadar inandıkları şeyin, deyim yerindeyse ‘totemlerinin’ tarihsel misyonunu yerine getirdiğini, artık bir işlevinin kalmadığını söylüyor. “Türkçülük, Kürtçülüğü besliyor, ülkeyi bölünmeye götürüyor” diyor. Türkiye’de milliyetçilik miyadını doldurmadı. (Dünyada da doldurmadı.) Tersine daha da revaçta. Bunu anlamak için sadece CHP ’nin değil, AKP’nin ya da BDP’nin söylemlerine bakmak yeterli. Herkes zaten şu veya bu şekilde milliyetçi. Öte yandan MHP’nin tanımladığı biçimiyle ülkücülük miyadını doldurdu mu, muhtemelen evet. Şu anda milliyetçilik kulvarında üç söylem yarışıyor: CHP tarzı ulusalcılık, Kürt milliyetçiliği ve anti-laik, anti-Kemalist milliyetçilik. AKP, üçüncü alanı neredeyse tamamen kaplamış durumda. Yani artık MHP’ye ihtiyaç yok. Daha doğrusu, ülkücülük anlamında yok. MHP, başka muhalefet biçimleriyle oy toplamaya devam edebilir. Ama ‘daha fazla’ milliyetçilik yaparak oy alamaz. AKP zaten parsayı topluyor bu alanda. Öcalan’la görüşmesi de bir şey değiştirmez çünkü kamuoyunu buna hazırladı. Zaten toplumun büyük kesimi artık savaştan sıkılmış durumda. Kamuoyu yoklamaları AKP’nin görüşmeler başladığından beri oy kaybettiğini filan da göstermiyor. Bu anlamda ülkücü harekete ihtiyaç kalmadı, evet.

Küreselleşme milliyetçiliği aşındırdı
Yüksel Taşkın (Akademisyen):
Türköne MHP’nin sıkıştığı noktayı açık yüreklilikle anlatıyor. MHP’de ikilem var, CHP’de olanın aynısı. Türk milliyeti kavramını ırk üzerinden tanımlamadıklarını iddia ediyorlar. “Gökalp’in milliyetçilik anlayışı insanların yan yana gelişine dayalı” diye meşrulaştırıyorlar. Kuramda içinde farklı unsurların kaynaştığını söylüyorlar ama bir Lazsanız benim gibi ve bunu sessizce geçiştirebiliyorsanız bu milliyetçilik kavramına sığabiliyorsunuz ancak. Bunun en yumuşak versiyonu ulusalcılarda, gönüllü asimilasyon. Onu kabul ederlerse tamam, etmiyorlarsa sorun yaşanıyor. Bunun iflas ettiğini AKP anlıyor çünkü onun İslam’ın birleştiriciliği gibi bir kartı var. MHP bileşenleri içinde İslam’ın birleştiriciliğini de kullanamıyor. Artık bu dönemde herkes değişik şekillerde kimliğine sahip çıkıyor. Kürtler, Lazlar, Aleviler. Herkes kimliğine dair bir keşif yaşıyor. Hem ulusalcılar hem MHP’liler bunun karşısına bir projeyle çıkamıyor. Mümtaz’er Türköne de buna işaret ediyor. Küreselleşmeyle beraber insanlar birbirlerine baktıkça kendi farklılık iddialarının aşındığını hissediyorlar. Dünyayı bilmezken Türk milliyeti kavramına sığmamız kolaydı. Küreselleşme milliyetçiliği aşındırdı.

Kürt milliyetçiliği yok etnik bölücülük var
Alİ Uzunırmak (MHP Aydın Milletvekili)
Milliyetçilik millet gerçeği olduğu sürece dünyada hiçbir zaman miyadını doldurmayacaktır. Milliyetçilik mücadelesi farklı şekillerde sürmektedir. Bizim milliyetçiliğimizin temelleri Bilge Kağan’dadır. Milletin içinde bulunduğu şartlar, verilen mücadele değişebilir. Türköne’nin dediği gibi Kürt milliyetçiliği diye bir şey yoktur, etnik bölücülük vardır. Milliyetçilik kelimesini ırkçılıkla karıştırmasınlar. Millet, milli, milliyet, milliyetçilik kavramlarıyla tanımlamalılar. Irkçılıkla, rasizmle, kavmiyetle değil. Yanılgıya düşmesinler. Dünya tarihinde Kürtlerin kurduğu bir medeniyet var mı? Biz Anadolu’ya geldiğimizde birilerinin egemenliğine son vermedik. Dolayısıyla bir milliyet mücadelesi yoktu. Anadolu coğrafyasında Kürtlerin bir milliyet mücadelesi yok. Mümtaz’er Hoca çok yanlış yapıyor. Kariyerine yazık.

Başka şekillerde her zaman olacak
Ferhat Kentel (Şehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Yazar)
Belki MHP milliyetçiliğinin tezahür eden hali miyadını doldurmuş olabilir, belki Kürt meselesi üzerine kendini tanımlayan bir milliyetçiliğe artık ihtiyaç kalmamış olabilir. Ama milliyetçilik bir jenerik isim kabul edilirse, kolay kolay miyadını doldurmaz. Kabilecilik, ulusçuluk gibi farklı isimleri bulunur. MHP çizgisine bakarken de partinin almış olduğu şekil hiçbir zaman birbirinin aynı değil. Avrupa’daki ırkçılıklara baktığımızda, yabancıdan korkan milliyetçilikler şekline evrildi. Zeminin sarılmasına karşı milliyetçilik her zaman olacak, başka şekillerde her zaman çıkacak karşımıza.


  http://www.radikal.com.tr/112073511207356

  YORUMLAR
  (6 Yorum Yapıldı)
  Tüm Yorumları Gör

  KILIF - tappo

  Faşizme KILIF aramayin,adini ne koyarsaniz koyun o halen Faşizm.. birde utanmadan ulkuculerden iyi seyler cikti diyiyorsunuz bir ornek istiyorum!!kan ve vahsetten baska bir sey yok

  milliyetçilik - onur444

  milliyetçilik bir ulusa ait olma hissiyatını ön plana çıkaran bir siyasal akım. evet, gücünü koruyor bugün dünyada. ama bunun eski dönemlerden farkları var. insanlarda kendi benliğini, kültürünü koruma refleksi olarak bugün kendini var ediyor. kapitalizmin kültürel deformasyonuna karşı bu anlaşılır ve yer yer haklı bir direnç tarzı da oluşturuyor. bu nedenle kendini özellikle muhafazakar olarak tanımlayan bizim gibi ülkelerde eskiye göre daha fazla oranda taraftar bulması da doğal bir şey. emperyalist kapitalizmin her köşe bucağı sardığı ve çevremizi kuşattığı ve globalleşme adı altında tüm sınırların kaldırıldığı bir dünyada milliyetçi akımların kendini daha rahat ifade etmesi normal. bir nokta var ama. milliyetçilik temelde burjuvazinin pazarın hakimi olma ve pazarını genişletmesinin siyasal olarak ifadesidir. bu nedenle bugün kendini koruyan konumundayken yarın etrafına saldıran durumuna geçebilir. bunu kendi tarihimizde de, dünya tarihinde de çeşitli biçimlerde yaşadık ve yaşıyoruz.

  Milliyetçilik - darwin3416

  Evet milliyetçilik azalıyor ama Türkçülük çok fazla artıyor.

  Milli olmak ve milliyetçi olmak - momentum

  Çağımız ideolojiler çağı, ve milliyetçilik de 19. yüzyılda icat edilmiş bir kurgu. Devrim öncesinde nüfusunun yarısının Fransızca konuşmadığı Fransa'da yapılmış 1789 Devrimi'nin bir mirası. Ne ilginçtir, bizim gibi Doğulu ve yarı Doğulu toplumlara bir dış efekt olarak geldiği için, Batılılaşma, modernleşme, merkezileşme, sekülerleşme gibi kavramları da beraberinde sürükleyip getirdi. Rasyonel ve teorik düzeyde kurgulanmış "milliyetçilik" bu toplumlarda "milliğin" sonunu getirdi. Artık kimse kendisi olarak yaşamıyor. Kimsenin düşmanıyla arasında bir kimlik ve kültür farkı kalmadı. Hepimiz Amerikalıyız. O, çok örnek gösterilen Japonya'da bile suşi, sumo, geyşa, kimono vs, turistik bir atraksiyondan fazlası değil. Ama milliğin erezyonu, milliyetçilikteki dozu düşürmedi. Tersine artırdı. Ulusal kültür ve değerleriyle ilişkisi kesilmiş insanlar, şovenlik ve faşistlikte çok ileri gittiler. Ataları dindar Hıristiyan ve dindar Müslüman olarak yüzyıllarca beraber yaşamış eski nesillerin modern, iyi eğitimli ve bilinçli torunları, Yugoslavya savaşları sırasında birbirlerinin mabetlerine saldırırken, dedelerinin dinleriyle alakalarını çoktan kesmişlerdi aslında. Onları küçümsüyorlardı. Milliyetçi olmak milli olmak anlamına gelmiyor; Türkçü olmak da Türk olmakla aynı şey değil. Türk olmak bir idealdir, Türkçü olmak bir iedoloji. Sanıldığını aksine birincisi daha zordur. İkincisi ise kolay. Ve herkes kolay yolu seçiyor.

  Ülkücüler - verateyze

  Kan, kin ve nefret. Artik insanlarimiz bunun bir ise yaramiyacagini, bu durumdaki telef olanlari görüp anliyorlar. Herkes ülkesini sever. basa gelen idareciler sadece kendi yetenegi ile yöneltmeye calisir.Muhalefet ise, kafirle, küfürle degil, saygili bir sekilde, etkin bir ses tonuyla, begenmedikleri konulari anlatmaya calisir. kardesim, bizdekileri görüyoruz. Yalniz MHP si degil. AKP nin lisanida aynen öyle. Halkimizin, okuma yazma sayisi cogaliyor.

  Neden MHP? - RadikalGokhan

  BDP'nin milliyetçilik anlayışının çok daha dar, çok daha kafatasçı ve arkasında altmış bin ölü bırakan çok daha kanlı bir milliyetçilik olduğu apacık ortada iken neden MHP milliyetçiliğine saldırılıyor? Çünkü Türklerin ulusal çıkarlarını savunan son parti MHP, Türk milletinin son kalesi; orası yıkıldıktan sonra Türkiye'yi yıkmak daha kolay olacaktır. Meselenin özü bu.