Miniklere karne A,B,C

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilköğretim 1, 2 ve 3'üncü sınıflarda, sınıf tekrarının kaldırılmasını yönetmelik...

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilköğretim 1, 2 ve 3'üncü sınıflarda, sınıf tekrarının kaldırılmasını yönetmelik kapsamına aldı. Bu sınıflarda sınav da yapılmayacak. İlköğretimde 'yaz kıyafeti'ne izin verilecek.
MEB, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin bütünüyle yenilenmesini öngören bir yönetmelik taslağı hazırladı. Taslak kapsamında ilköğretim kademesindeki hedef ve amaçlar, derslerin düzenlenmesi, ölçme-değerlendirme sistemi, devamsızlık ve ödüllendirme sisteminin yeniden düzenlenmesi öngörüldü. İlköğretim 1, 2 ve 3'üncü sınıflarda sınıfta kalma kaldırılacak ve sınav yapılmayacak. Notla değerlendirmenin, öğrencileri sosyal ve psikolojik yönden olumsuz etkilediği görüşünden hareketle, başarı artık harflerle değerlendirilecek. Değerlendirme A (çok başarılı), B (başarılı), C (çaba gösteriyor), D (çok çalışmalıyız) şeklinde yapılacak.
Ödüllendirme sisteminde de değişikliğe gidilecek ve teşekkür ile takdir belgeleri 4-8'inci sınıf öğrencilerine verilecek. Teşekkür için Türkçe dersinin en az 3 olması koşulu kaldırılacak.
Ayrıca iklim özellikleri dikkate alınarak, personel ve öğrenci için 'yaz kıyafeti' uygulaması yapılabilecek. Giysilerde sadelik, temizlik esas olacak.
Bu arada değişiklikle, öğrencilerden toplanan katkı payları da yasal zemine oturtulacak. Katkı paylarının verimli kullanılması denetlenecek. (anka)