MİT mahkemeye sordu: Bizim kayıtları alırlar mı?

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin TİB'de tespit incelemesi kararıyla kendi yaptıkları dinlemelerin kayıtlarına da el koyup koyamayacağını sordu.MESUT HASAN BENLİ

Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, TİB’de tespit incelemesi yapan heyetin görevini yaparken engellemesi nedeniyle ikinci kez TİB’de aynı heyet tarafından tespit incelemesi yapılmasını istemişti. Mahkeme, TİB’de tespit incelemesi sırasında kayıtların verilmediği takdirde polis zoruyla el konulması kararını vermişti. Bu karar, başta MİT olmak üzere yasal dinleme yapan kurumları rahatsız etti. MİT geçen hafta Sincan Ağır Ceza Mahkemesi’ne duyduğu endişeyi iletti.
MİT, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne de başvurarak, Sincan Ağır Ceza Mahkemesi’nin ‘bütün kayıtlara el koyma yetkisi olup olmadığını’ ve bu karara tedbir koyma imkânı olup olmadığını sordu. Bu başvurular üzerine Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi de Sincan Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdiği kararın ayrıntılarını sordu. Sincan Ağır Ceza Mahkemesi’de verdiği yanıt yazısında kararlarının sadece Eminağaoğlu’na ait telefonlarla ilgili olduğunu altını çizdi.