MİT'e operasyon yetkisi mi?

MİT'e operasyon yetkisi mi?
MİT'e operasyon yetkisi mi?

MİT’e fişleme, izleme, psikolojik istihbarat ve operasyon yetkileri verdiği iddia edilen ‘2937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı’nın ayrıntıları netleşmeye başladı. Edinilen bilgiye göre, çalışma ‘fikir cimnastiği’ kapsamında yapıldı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’a da sunulmadı.
Taraf gazetesinin haberine göre 14 sayfadan oluşan taslağı MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala ve MİT 1. Hukuk Müşaviri Ulvi Canikli hazırladı. Taslakta yer alan “Anayasal düzene ve milli menfaatlerin gerçekleştirilmesine engel olan veya engel olması muhtemel iç tehdit odaklarına karşı her türlü istihbari ve operasyonel faaliyetlerde bulunabilir” maddesi ile MİT’e ‘muhtemel iç tehditlere karşı operasyon’ yetkisi veriliyor. Yurtdışı operasyon yetkisi, anayasaya göre TBMM’nin izniyle silahlı kuvvetler tarafından kullanılabiliyor iken taslakta Başbakan’ın onayıyla MİT’e yurtdışı operasyon yetkisi veriliyor. Ayrıca taslakla, MİT’e psikolojik istihbarat faaliyetlerinde bulunma yetkisi de getiriliyor.
Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak üst kademe yöneticiler hakkında MİT’e güvenlik soruşturması yetkisi veren taslakta, telefon dinlemelerine ve bilgi belge istemeye ilişkin şu maddeler yer alıyor: “MİT, milli güvenliğin sağlanması amacı ile ihtiyaç duyulan her türlü sinyal istihbaratını toplayacak. Bakanlıklar, yargı organları, diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, özel hukuk tüzelkişileri ile tüzelkişiliği olmayan kuruluşların görevleri kapsamında elde ettikleri her türlü bilgi veya veriyi devlet istihbaratının oluşturulması amacı ile talep edebilecek. Bu bilgi ve veriler MİT’e aktarılacak. Bu talepler için soruşturmanın gizliliği ve bankacılık sırrı denemeyecek.”

İhalesiz alım yapacak
Hazırlanan çalışmaya göre MİT Müsteşarlığı; Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu ile Sayıştay Kanunu’na dahil olmayacak. MİT’in ihtiyaçları kapsamında yurtdışından ithalat veya hibe yoluyla temin edilecek silah dahil her türlü malzeme her türlü vergiden muhaf olacak. MİT mensupları, özel yetkili ağır ceza mahkemesinde yargılanacak. Ayrıca MİT personeli ile MİT tarafından görev verilen diğer kişiler, görev alanındaki örgütün suç oluşturan eylemlerinden sorumlu tutulamayacak.