MİT'in 'resmi' tarihi yazıldı

MİT, teşkilatın nüvesini oluşturan Milli Emniyet Hizmetleri Riyaseti'nin (MAH) tarihçe (1927-1965) ve faaliyetlerini kitaplaştırdı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kurumun nüvesini oluşturan Milli Emniyet Hizmetleri Riyaseti'nin (MAH) tarihçesi (1927-1965) ve faaliyetlerini anlatan bir kitap hazırladı. 'Milli İstihbarat Teşkilatı Tarihçesi' adlı kitap, MİT'in kuruluşunun 75. yılı anısına basıldı.
MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun, kitaba yazdığı önsözde, dünyadaki bütün devletlerin, milli güvenliklerine içeriden ve dışarıdan gelebilecek tehditler hakkında önceden bilgi sahibi olabilmek ve alınacak karşı tedbirleri ilgili makamlara zamanında bildirmek için milli ve uluslararası alanda görev yapacak istihbarat teşkilatlarına ihtiyaç duyduklarını belirtti.
Cumhuriyet döneminde bu ihtiyaç doğrultusunda 'Milli Emniyet Hizmetleri Riyaseti'nin (MAH) kurulduğunu ifade eden Atasagun, Riyaset'in kurulduğu yıllarda ve sonrasında, güçlüklere rağmen, milli hedeflere ulaşma yolunda görevlerini özveri ile yürüttüğünü kaydetti.
Atasagun, faaliyetlerinin temeli gizlilik ilkesine dayanan istihbarat teşkilatlarının gücünün, kendi toplumlarından görecekleri destekle doğru orantılı olduğunu ifade ederek, toplumun desteğini sağlamanın yolunun, istihbarat teşkilatının tanıtılması ve faaliyetlerinin 'gizlilik ilkesi ile dengelenerek' kamuoyuna yansıtılmasından geçtiğini belirtti.
'Kendini yenileme ve geliştirme atılımında' olan MİT'in, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devamı için demokratik, laik ve hukuk ilkeleri çerçevesinde geleceğe ışık tutmayı da benimsediğini kaydeden Atasagun, MİT'in nüvesini teşkil eden Milli Emniyet Hizmetleri Riyaseti'nin arşiv belgelerine göre hazırlanan tarihçesinin bu anlayışla kaleme alındığını bildirdi.
Atatürk Araştırma Merkezi üyesi tarih doktoru Erdal İlter'in belgelere dayanarak hazırladığı kitapta, istihbaratın tanımı, özellikleri, Türkler'de istihbaratın geçmişi, MAH'ın kuruluşu ve tarihçesi anlatılıyor.
Kitapta, MAH'ın bazı operasyonlarına da yer veriliyor. Buna göre MAH, yabancıların elinde olan Haydarpaşa-Bağdat Demiryolu, Zonguldak Kömür Madeni Ocakları, İzmir Rıhtım Şirketi, İstanbul Tramvay-Elektrik-Havagazı tesisleri gibi bazı işletmelerin alınmasında hizmet gördü. Yabancı kuruluşların kendi aralarındaki değerlendirmeler ve yazışmaların içeriğinden Cumhuriyet Hükümeti'ni haberdar eden MAH, yabancıların pahalı satmak istedikleri bu işletmelerin ucuza alınmasını sağladı.
Kitaba göre, MAH, karşı tarafın niyetlerini öğrenerek Atatürk'e ulaştırdı ve Hatay'ın Türkiye'ye katılmasını da sağladı.