Muayene suç oldu

'Hayata Dönüş Operasyonu'ndan önce Bursa Özel Tip Cezaevi'nde mahkûmları muayene eden Bursa Tabip Odası'ndan dört doktor hakkında...
Haber: KEMAL GÖKTAŞ / Arşivi

ANKARA - 'Hayata Dönüş Operasyonu'ndan önce Bursa Özel Tip Cezaevi'nde mahkûmları muayene eden Bursa Tabip Odası'ndan dört doktor hakkında 'yetkili makamların emirlerine uymamak'tan TCK'nın 526/1. maddesi uyarınca altışar aya kadar hapis cezası istendi. Savcı Ali Yılmaz, doktorlara 'mahkûmları ölüm orucundan vazgeçirmek için' cezaevine giriş izni verildiğini, doktorların bunu yapmamalarının suç olduğunu iddia etti.
Bursa Tabip Odası, 19 Aralık operasyonlarından önce Adalet Bakanlığı ve Bursa Başsavcılığı'nın izniyle ölüm orucundaki mahkûmları muayene için bir heyet görevlendirdi. Doktorlar Bülent Aslanhan, Hamdi Uğur, Şule Akköse ve Arif İsmet Adanur beş kez cezaevine giderek tutuklu ve hükümlüleri muayene etti. Ve sonuçları bir rapor halinde Adalet Bakanlığı, Bursa Başsavcılığı ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'ne iletti.
İzin verildi ama...
Cezaevi görevlilerinin doktorlardan habersiz tuttukları 6 ve 9 Aralık 2000 tarihlerini taşıyan tutanaklara dayanılarak doktorlar hakkında dava açıldı. İddianamede tek dayanak olan tutanaklarda doktorların
'Sizlerin ölmesini istemiyoruz', 'Malta ve Tokyo bildirgelerine katılıyoruz' ve 'B1 vitaminini mutlaka içmelisiniz' sözleri suç olarak nitelendi.
İddianamede şöyle denildi:
"Tutuklu ve hükümlülerin muayene edilmeleri, uygulanacak tedaviyi kabul etmeleri hususunda ikna yönünde çalışmalar yapılmasının istendiği, sanıkların görevi kabul ettikleri halde, 6 ve 9 Aralık 2000 tarihli tutanaklarda görevlerini yapmadıkları anlaşılmıştır."