Muayenehane yerine hastane

İzmir'de doktorlar, ilk başta karşı çıktıkları 'performansa dayalı ücret' uygulamasını sevdi. Birçok hekim özel muayenehanesini kapatıp kamu hastanelerinde tam gün çalışmaya başladı. 2003'te yüzde 62 olan yarım gün çalışma oranı yüzde 40'a düştü.
Haber: NESRİN COŞKUN / Arşivi

İZMİR - Devlet hastanelerinde 'Çalıştığın kadar kazan' sloganıyla başlatılan 'performansa dayalı ücret' uygulaması çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. İzmir'de devlet hastanelerinde 2003'te yüzde 62.38 olan yarım gün çalışma oranı, 2006 Kasımı itibarıyla yüzde 40.53'e düştü. İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Özkan, "Tam gün yarım gün oranlarının tersine dönmesi performans uygulamasının sonucu" dedi.
Tabip odalarının, sağlık sendikalarının karşı çıktığı 'sağlıkta dönüşüm programı' kapsamında uygulamaya konulan 'performans uygulaması'nın hekim dayanışmasını rekabete dönüştürerek zayıflatacağı savunuluyordu. Uygulamanın ardından çok sayıda hekim, tam gün çalışmak üzere hastanelerine döndü. İzmir'de üç yıl önce her 100 hekimden 62'sinin yarım gün çalıştığı devlet ve eğitim hastanelerinde 2006 Kasım'ında durum her 100 hekimden 40'ı için yarım güne dönüştü.
İzmir'de eğitim ve devlet hastanesi statüsündeki toplam 26 hastanede yarım gün ve tam gün çalışan uzman sayıları, 'performansa dayalı ücret' uygulamasıyla tersine döndü. 2003'te toplam 1765 uzman hekimden 1101'i yarım gün çalışırken, 664'ü tam gün çalıştı. Yarım gün çalışanların oranı yüzde 62.38 oldu. 2004'te ise yarım gün çalışanların oranı yüzde 55.29'a, 2005'te 44.26'ya ve Kasım 2006'da 40.53'e düştü. 26 hastanede görevli 1907 uzman hekimden 773'ü 2006 sonu itibarıyla yarım gün, bin 134'ü tam gün çalışmayı tercih etti.
Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelerde 'performansa dayalı ücret' uygulamasının tam gün çalışan uzman hekim sayısını artırdığını belirten İzmir Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Özkan, "Bir uzmanın ortalama geliri ayda 3 bin YTL'nin üzerine çıktı. Performansa göre 5-6 bin YTL alan da var. Bu parayı kazanmak için insanlar neden muayenehane stresi çeksin. Türkiye genelinde yüzde 89 olan muayenehane sahibi uzman hekim oranı yüzde 46'ya düştü" diye konuştu.
Tıp fakültelerinde durum farklı
Her zaman en çok kazandıran hastaneler olarak değerlendirilen tıp fakülteleri hastanelerinde performans uygulamasına da geçilmesiyle beklenen 'muayenehane kapatıp geri dönüş' gerçekleşmedi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu-2006 verilerine göre bu yıl sadece 10 tıp fakültesi ve GATA'da tam gün çalışma oranı yüzde 100 olarak saptandı, bazı köklü tıp fakültelerinde bu oran yüzde 50'ler seviyesine kadar indi.
Maaşın iki katına kadar döner sermaye, primli muayene-ameliyat haklarının yanında, müdahale ettiği her vakadan performans değerlendirmesiyle de para
kazanma olanağı sağlanan üniversite hocalarının yeni uygulamalara karşın tercihlerini değiştirmediği gözlendi.