Müdürlük kriteri: Bir yıl yardımcılık yapmak şart

Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB ) yönetici atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, müdürlük için bir yıl müdür başyardımcılığı veya müdür yetkili öğretmenlik yapmış olmak gerekecek. Yönetici olarak atanabilmek için o eğitim kurumunda aylık karşılığı dersi bulunmak da yeterli olabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumu müdürleri, müdür başyardımcıları ve müdür yardımcılarını kapsayan yönetmelik yürürlüğe girdi.
Yönetici adaylarında yükseköğrenim mezunu öğretmen olmak, atanacağı eğitim kurumuna alanı itibariyle öğretmen olarak atanabilmek veya bu aylık karşılığı okutabileceği ders bulunmak; fen ve sosyal bilimler liseleri ile bilim ve sanat merkezleri yöneticiliği için bu okullarda öğretmenlik yapmak, yazılı sınavda başarılı olmak, müdürlük sınavı için bir yıl müdür başyardımcılığı, müdür yardımcılığı veya müdür yetkili öğretmenlik yapmış olmak, müdür yardımcılığı sınavı için de en az iki yıl asıl öğretmenlik yapmış olmak ve son dört yılda yöneticilikten alınmamış olmak, aylıktan kesme veya daha ağır disiplin cezası almamış olmak gerekecek.
Eğitim kurumu yöneticiliği sınavı, eğitim kurumu müdürlüğü için yazılı ve sözlü sınav aşamalarından, müdür yardımcılığı için ise yazılı sınavdan oluşacak.
Müdür atamalarda; boş eğitim kurumu yöneticiliği sayısının üç katı kadar aday, yazılı sınavda başarılı olmak kaydıyla puan üstünlüğüne göre sözlü sınava çağrılacak.
Müdürlük ataması için, yazılı sınav puanının yüzde 70’i, sözlü sınav puanının yüzde 30’u ve Yönetici Değerlendirme Formu’na göre hesaplanan puanın tamamı esas alınacak. Müdür yardımcılığına yapılacak atamalar için, yazılı sınav puanı ile Yönetici Değerlendirme Formu’na göre hesaplanan puan esas olacak.
İmam hatip okulları ile mesleki ve teknik eğitim kurumlarının müdür yardımcılarından en az biri öncelikli olarak meslek dersi öğretmeni adaylar arasından atanacak. ( ANKARA / RADİKAL)