Müfredat bitti gibi

Milli Eğitim'in yeni ilköğretim müfredatı eylül, ortaöğretim ekimde kesinleşecek. Milli kültür ve yakın tarihin öne alınacağı, çarpım tablosunun ezberlenmeyeceği, dilbilgisinin 5. sınıftan sonra okutulacağı müfredat, 'eğitim'i değil, 'öğretim'i esas alacak.
Sistemde 6, 7 ve 8. sınıftan sonra
'koridor'lar oluşturularak öğrenci eğilimine göre yönlendirilecek. CHP'li Topuz'a hazırlıkları anlatan Bakan Çelik, sekiz yıllık eğitime dair kaygıların yersiz olduğunu ifade etti.

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim sistemini yenilemek için müfredatta başlattığı çalışma büyük ölçüde tamamlandı. 2005-2006 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe girecek müfredatın hazırlanmasında, MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanı Ziya Selçuk başkanlığında ODTÜ, Bilkent, Karadeniz Teknik, Ankara ve Gazi üniversitelerinden 53 öğretim üyesi yer aldı. Müfredatın referans noktaları Türkiye Cumhuriyeti kuruluş ilkeleri, anayasal çerçeve, Milli Eğitim Temel Kanunu, bilimsel yenilikler ve uluslararası değişkenler olacak.
'Eğitim' değil, 'öğretim'
Öğrenci odaklı sisteme geçilmesini öngören müfredatta kriter 'eğitim' değil 'öğretim'. Öğrenciyi ezberciliğe yönelten sistem terk edilecek.
Öğrencinin ifade yeteneği yazılı ve sözlü olarak geliştirilecek; düşünme, sorgulama, yorum yapma özellikleri kazandırılacak.
Ezberciliğe karşı 'görsel eğitim' metodu kullanılacak. 2005 sonuna kadar okullara kurulacak bilgi teknolojileri sınıflarında sinevizyon ve elektronik tablolar olacak.
Müfredatın ayrıntıları şöyle:

 • Sosyal bilgiler, coğrafya, tarih, hayat bilgisi ve Türkçe, müzikle renkli hale getirilecek. Öğrencilere hoşgörü Mevlana'dan örneklerle anlatılacak. Kitaplarda coğrafya konusunda Barış Manço'nun 'Dağlar Dağlar' şarkısının sözleri ile Âşık Veysel'in 'Kızılırmak' şiiri kullanılacak.
 • Hayat bilgisi, fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, matematik zorunlu olacak. Seçmeli dersler çoğaltılacak. Yabancı dil ve bilgisayar dersi saati artırılacak. Felsefe, halk kültürü seçmeli olacak.
  Yakın tarih anlatılacak
 • Yakın tarih kitaplara girecek. 12 Eylül ve 12 Mart darbeleri, Kıbrıs Barış Harekâtı, Demokrat Parti dönemi gibi siyasi gelişmeler anlatılacak.
 • Öğrenciler 6. sınıftan itibaren seçecekleri mesleğe uygun okullara yönlendirilecek. 6, 7 ve 8. sınıflar 'bilişim koridoru', 'yabancı dil koridoru', 'mesleki-teknik eğitim koridoru' olarak üçe ayrılacak. Öğrenci, bu koridorlardan birinde öğrenimi sürdürecek.
 • Temel eğitimde ulusallaşma ön plana çıkacak. İlköğretim ders kitaplarında 'milli kültür ve Anadolu kültürü' anlatılacak. Küreselleşme ortaöğretimde verilecek.
 • Matematikteki havuz ve işçi problemleri kalkacak. Çarpım tablosu ezberletilmeyecek. 1 ile 5. sınıf arasında dilbilgisi kuralları öğretilmeyecek.


  Müfredat ziyareti
  Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın yeni eğitim müfredatıyla 8 yıllık eğitimin delindiği yönündeki eleştirileri üzerine, dün Ali Topuz'u ziyaret etti. Bakan, "Anayasa'da yazılı temel kurallarla çelişki yaratacak bir durum yok. Eğitim metotlarındaki gelişmeleri dikkate alarak müfredatı daha nitelikli öğrenci yetiştirmeye dönük olarak gözden geçirdik" dedi.