Muhalefet bastırdı, Tam Gün Yasası traşlandı

Muhalefet bastırdı, Tam Gün Yasası traşlandı
Muhalefet bastırdı, Tam Gün Yasası traşlandı

Tasarıda dikkat çekici değişiklikler yapılırken, sağlıkçıların eylemleri sürdü.

Haber: YURDAGÜL ŞİMŞEK / Arşivi

ANKARA - Kamuoyunda tartışma yaratan Tam Gün Yasa Tasarısı’nda bazı düzenlemeler yapılıyor. Bu doğrultuda performans ücretlerinin sabit maaşa yansıtılmasına karar verildi.
TBMM Sağlık Komisyonu’na Tam Gün Yasa Tasarısıy’la ilgili oluşturulan alt komisyon çalışmaları başladı. Alt komisyon, ilgili kurum temsilcilerinin de katılımıyla yapılan  toplantıda tartışılan tasarıda şu değişikliklere gitti: 
PERFORMANSIN SABİT ÜCRETE YANSIMASI: Hem muhalefetin hem de Türk Tabipler Birliği’nin ‘performans ücretlerinin sabit maaşa yansıtılması’ talebi dikkate alındı. Buna göre, doktorların aldıkları maaşın yüzde 47’si sabit aylık ücret olacak. Yüzde 53’ü ise performans ücretinden oluşacak. Örneğin, sabit ücreti 1600 TL olan ve performans ücretiyle birlikte ortalama 6 bin TL aylık alan bir uzman doktorun, sabit ücreti 2 bin 800 ila 3 bin TL olacak. Bu durum, emeklilik maaşını da etkileyecek. Performans ücreti hesaplamalarında doktorların çalışma kıdemleri dikkate alınacak.  
HASTA CEBİNDEN ÖDERSE, OLUR: Tasarıya göre muayanehanesi olan doktor Sosyal Güvenlik Kurumları’yla (SGK) anlaşması olan özel hastanelerde çalışamayacak, buralarda ameliyat yapamayacaktı. Ancak bazı yerleşim birimlerinde SGK ile anlaşmasız özel hastane olmayabileceğini dikkate alan alt komisyon, bu düzenlemeyi de yumuşattı. Yeni düzenlemeye göre, muayenehanesi olan doktorlar SGK ile anlaşmalı hastanelerde, hastalarına ameliyat gibi tedaviler uygulayabilecek. Bu durumda hasta hem doktorun hem de hastanenin masraflarını cebinden ödeyecek. Hastalar hiçbir şekilde sigortalılık haklarını kullanamayacak.
 ECZACILAR EŞİTLENDİ: Üniversitelerdeki eczacıların yüzde 150 oran üzerinden aldıkları döner sermaye payları, devlet hastanelerdeki eczacıların oranına (yüzde 250) yükseltildi. Sağlıkçıların eylemlerse sürüyor. Ankara Tabip Odası’na bağlı hekimler dün Tam Gün’ ve ‘Kamu Hastane Birlikleri’ yasa tasarılarıyla ilgili protesto gösterisi düzenledi.