Muharrem Ayı'nda neler yapılır? Aşure Günü ne zaman?

Muharrem Ayı'nda neler yapılır? Aşure Günü ne zaman?
Muharrem Ayı'nda neler yapılır? Aşure Günü ne zaman?
İslam aleminde önemli bir yere sahip olan Muharrem Ayı'nın önemi nedir? Muharrem Ayı'nı neler önemli kılar? Aşure günü Muharrem'in kaçıncı gününe denk geliyor?

İslam aleminde önemli bir yere sahip olan Muharrem ayı, ilahi bereketin, keremin coştuğu ve bollaştığı bir aydır. Muharrem ayı Hicri takvimin birinci ayıdır. Şehrullahi'l-Muharrem olarak anılan ay Allah'ın ayı demektir.

MUHARREM AYI'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfaya imza atmıştır. Hz. Ömer’in halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali’nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem hicrî takvimin başlangıcı olarak kabul görülmüştür.

İslam alemi için bir milat olan hicret; Allah’a ve O’nun Kutlu Elçisi Rahmet Peygamberine gönülden bağlılığın bir ifadesi; hakka, hakikate, ilme, ve medeniyete yapılan yolculuktur.

Hicret, Allah'ın rızası için; anadan, babadan, evlattan, maldan, mülkten hatta candan vazgeçmenin ibretli ve meşakkatli bir öyküsüdür. İslam dinin birlik bütünlük mesajlarını bütün insanlığa ulaştırmak için çıkılan kutlu yolculuğun adıdır.

MUHARREM AYI’NI NELER ÖNEMLİ KILAR?

Hicri Yılbaşı
Muharrem ayının başlangıcı olan ve bu gece idrak edilen Hicri yılbaşı gecesinde Kur'an-ı Kerim ve ilmihal okunması gerektiğinin altı çizilirken, kaza namazlarının kılınması, ayrıca bir hadise göre Muharrem ayında tutulan orucun en faziletli oruç olduğu vurgulanmıştır. Bu gece için okunacak özel duanın ise bir yıl boyunca kişiyi kaza ve belalardan uzak tutacağı da ifade edilmiştir.

Aşure Günü
İbni Abbas’ın şöyle dediği rivayet edilmiştir: “Hz. Peygamber Medine’ye geldiğinde, Yahudilerin Aşûre günü oruç tuttuklarını gördü. “Bu nedir?” diye sordu. “Bu hayırlı bir gündür. Bu, Allah’ın İsrail oğullarını düşmanlarından kurtardığı, bu sebeple de Musa’nın oruç tuttuğu gündür” dediler.

Bunun üzerine Hz. Peygamber (s.a.s.), “Ben Musa’ya sizden daha lâyığım.” buyurdu ve hem kendisi bu günde oruç tuttu, hem de başkalarına oruç tutmalarını emretti.” (Buhârî,Savm, 69; II, 251; Müslim, Savm, 127; I, 795)

“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere olduğu gibi size de farz kılındı.” (Bakara, 183) âyeti inince, Aşûre orucu isteğe bağlı hâle geldi.

AŞURE GÜNÜ MUHARREMİN KAÇINCI GÜNÜDÜR?

Aşure Günü, Muharrem'in 10. günüdür. Bugünde Allah, on peygamberine on çeşit ikramda bulunmuştur.

Allahın on peygamberine on çeşit ikramı;

- Adem Peygamber'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi.

-İdris Peygamber'in göğe yükseltilmesi.

-Nuh Peygamber'in gemisinin tufandan kurtulması.

-Yakup Peygamber'in oğlu Hz. Yusuf'la kavuşması

-Musa Peygamber'in Kızıldeniz'i ikiye bölmesi..

-İsa Peygamber'in doğumu ve ölümden kurtulup göğe yükselmesi..

-İbrahim Peygamber'in Nemrut'un ateşinden kurtulduğu gün.

-Musa Peygamber'in kavmini Firavunun şerrinden kurtardığı gün.

-Yunus Peygamber'in balığın karnından kurtulduğu gün.

-Eyüp Peygamber'in dertlerine şifa bulduğu gün.

AŞURE GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Aşure günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

Aşure günü oruç tutanın, bir yıl­lık günahları affolur. [Müslim, Tir­mizi, İ. Ahmed, Taberani]

Aşure günü oruç tutan o yıl tuta­madığı nafile oruçlarının sevabına kavuşur. [Deylemi]

Aşure günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak Yahudilere muhale­fet edin. [İ .Ahmed]

Aşurenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, me­lekler, peygamberler, şehidler ve sa-lihlerin ibadetleri kadar sevaba kavu­şur. [Şir'a]