Muhasebeciler 'siyasi' denetime isyan ediyor

Maliye, İSMMMO'yla ilgili denetim raporunda çeşitli suçlamalarda bulundu. İSMMMO ise 'Hesabını veremeyeceğimiz uygulamamız yok, yıpratılmak istemiyoruz' dediANKARA - Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda (İSMMMO) gerçekleştirdiği incelemelerin ardından hazırlanan raporda çok sayıda suçlamaya yer verildi. Maliye müfettişleri, geçen yıl İSMMMO’nun faaliyetlerini ve hesaplarını incelemeye aldı. Bu incelemelerin ardından 577-2 ve 578-5 sayılı raporlar düzenlenerek Teftiş Kurulu Başkanlığı’na sunuldu. Teftiş Kurulu da yaptığı değerlendirmenin ardından söz konusu raporları, gereğinin yerine getirilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderdi. Başkanlıkta ilgili birimlerin çalışmasının ardından İSMMMO ile ilgili çeşitli iddialar ve suçlamalara yer veren raporlar için işlem yapılması kararlaştırıldı. İdare, suçlamalarla ilgili savcılığa suç duyurusu hazırlığı yapıyor.

Öküz altında buzağı arıyorlar
İSMMMO Başkanı Arıkan, rapordaki iddialar için, “Bunlar aslı astarı olmayan şeyler” dedi. Arıkan, “İSMMMO asılsız iddialar ile yıpratılmak isteniyor. Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun, deyim yerindeyse ‘öküz altında buzağı arayan’ bir tutumla İSMMMO’da aylarca sürdürdüğü incelemelerin sonuçları, siyasi bir linç aracına dönüştürülmek isteniyor.
Eğitim ve yayın faaliyetleriyle muhasebe mesleği ve meslek mensuplarını geliştirmeyi ilke edinmiş, toplumsal raporlarıyla da Türkiye’nin sorunlarına duyarlı gündemiyle örnek çalışmalara imza atan İSMMMO’nun yönetiminin, hesabını veremeyeceği hiçbir uygulaması yoktur” diye konuştu. “Yaklaşık bir yıl önce gerçekleştirilen denetimlerin sonuçlarının bugün gündeme getirilmesi ve haberden anlaşıldığı kadarıyla suç duyurusu hazırlığının bu kadar süre sonra duyurulması ayrıca düşündürücüdür” diyen Arıkan, İSMMMO Yönetimi olarak rapordaki iddialara tek tek yanıt verdi. Arıkan, odanın iki defa teftişten geçtiğini ve kendilerine (Bu olay suç unsuru, kastınız var, şu var, bu var) şeklinde herhangi bir suçlamada bulunulmadığını söyledi. Geçen yıl yapılan teftişin bu gün gündeme getirilmesini iyi niyetli bir davranış olarak görmediğini kaydeden Arıkan, şöyle konuştu:

Kongreye katılmak nasıl suç olur?
“Bizim bir kusurumuz, herhangi bir şeyimiz yoktur. İSMMMO normal şekilde teftişten geçmiştir. Bu teftişte, odamızla, şahsımızla ilgili en ufak bir hukuksuzluk söz konusu değildir. Her şey yasaldır ve genel kurulun vermiş olduğu yetkiyle yapılan harcamalardır. Genel Kurul’un bilgisi dışında yapılan bir harcama ve suç unsuru olacak herhangi bir şey yoktur. Yanıltıcı bir belge kullanımı da asla söz konusu değil. Çok üzücü bir durum. Yazılımla ilgili işlem, muhasebe sisteminde avans denen işlem vardır.
Burada mevzuata uygun davranılmıştır. Burada sahte veya yanıltıcı bir belge alınmamıştır. Yasal bir işlem yapacaklarsa da yargı yolu açıktır. Bunlar aslı astarı olmayan şeyler. Muhasebeci olarak Muhasebe Kongresi’ne katılmak nasıl suç olabilir?”

Cumhuriyet mitingi masrafı?

Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun raporunda İSMMMO ile ilgili iddia ve suçlamalardan bazıları şöyle:
* 2007 yılı nisan ayı içinde ’Cumhuriyet Mitingleri’ adı altında organize edilen toplantılar dolayısıyla 11 bin 661 lira harcama yapıldığı ve bu harcamaların ’toplantı-panel-seminer giderleri’ kalemi altında ’SMMM Hazırlık Seminerleri’ne dair giderler’ olarak kayda alındığı.
* Cumhuriyet Okurları Topluluğu (CUMOK) tarafından ’İzmir İktisat Kongresi’ adı altında düzenlenen organizasyonla ilgili olarak Nisan 2006 döneminde 3 bin lira tutarında harcama yapıldığı ve bunun ’toplantı-panel-seminer giderleri’ altında yer alan ’kongre giderleri’ hesabında muhasebeleştirildiği.
* Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin mezuniyet törenlerine sponsor olunması dolayısıyla son iki bütçe döneminde toplam 36 bin 482 lira tutarında harcama yapıldığı ve bu harcamaların ’toplantı-panel-seminer giderleri’ kalemi altında ’panel gideri’ olarak kayda alındığı, söz konusu harcamaların adanın kanunla belirlenmiş olan amaçları ile de irtibatlandırılamayacağının düşünüldüğü.
* Genel Kurula sunulan raporlarda, oda tarafından düzenlenen kuruluş yıldönümü balosuyla ilgili olarak 90
bin 320 lira gider yapıldığı ve aynı tutarda gelir elde edildiği şeklinde bilgi verilmesine rağmen, yapılan incelemede,
Bu organizasyonla ilgili 5 bin 700 lira tutarında başka bir gider kalemine kaydedilen ayrı bir harcamanın daha varolduğu, bu harcamaya ilişkin belgenin bulunmadığı ve bunun Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından tanzim
edilen bir tutanakla belgelendirilmeye çalışıldığı iddia ediliyor.
* Oda yetkililerinin yaptıkları seyahatlerin bir kısmında hem ilgililerin yemek ve yatma giderlerinin üstlenildiği, hem de kendilerine harcırah ödendiği, bu durumda ödenen harcırahlar üzerinden yapılması gereken gelir vergisi kesintisinin yapılmadığı iddia ediliyor.

Seçimlere de karışılmıştı

Hükümetin, geçen yıl mayıs ayında‘yönetimin nispi temsil’ usulüne göre belirlenmesine yönelik hazırladığı yasa tasarısı seçimli genel kurulları devam eden serbest muhasebeci mali müşavir odalarına büyük bir şok yaşatmıştı. Seçimleri yapmış olan odalarla daha yapacak olan odalar arasında farklı seçim sistemi uygulanmasına neden olacak olan 3568 sayılı meslek yasası Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den dönmüştü. Yahya Arıkan, seçimlerde daha önceki ‘liste esası’ yerine ‘nisbi temsil esası’nı getiren yasa tasarısının hazırlandığı ilk günden beri odalara vereceği zararı, seçim sisteminin yanlışlığını anlatmıştı. Değişikliğinin altındaki neden ise adayları uzun süre önceden belli olan odaların seçimlerinde AKP’ye yakın Meslekte Birlik Grubu’nun aldığı oy oranında yönetime girmesinin yolunun açılması olarak gösterilmişti. Yahya Arıkan’ın umudu bitmemişti. Arıkan, Gül ile görüşerek durumu aktardı. Gül de ilk vetosuna imzayı atmıştı. (Radikal, aa)