Mühendisleri kızdıran tasarı

Yurtdışında okuyan Türk mimar ve mühendisler YÖK'ten denklik belgesi almak zorunda. Yabancılar ise bu belgeyi almadan Türkiye'de çalışabilecek.
Haber: AHMET KIVANÇ / Arşivi

ANKARA - Türkiye'de doktorluk yapabilmek için Türk vatandaşı olma koşulunu kaldıran yasa tasarısıyla doktorları ayağa kaldıran AKP hükümeti, bu kez de mühendisleri isyan ettiren bir düzenlemeye imza atıyor. Yakında Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek 'Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı'na Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) yabancı mühendis ve mimarlara Türk meslektaşlarının aleyhinde pozitif ayrımcılık yaptığı için karşı çıktı. TMMOB, tasarının kendileriyle YÖK'ün yetkilerini baypas ettiğini de belirtti.
AB'ye uyum çerçevesinde hazırlanan yabancıların 'Çalışma İzinleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı, mühendis ve mimarların tepkilerine rağmen komisyonlardan geçerek TBMM Genel Kurulu'na geldi. Önümüzdeki günlerde görüşülecek tasarı yasalaşırsa, yüzde 25'i işsiz ya da başka mesleklerde çalışan Türk mühendis, mimar ve şehir plancıları bu kez de iş ararken yabancı meslektaşlarıyla adil olmayan koşullarda rekabet edecek.
Mühendisleri ayağa kaldıran tasarının 14. maddesi, AB üyesi veya Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek diğer ülkelerden gelecek yabancı mimar ve mühendislere çalışma izni verilmesi için diploma ve ilgili meslek
odasına kayıtlı olduğuna dair belgeyi sunmasını yeterli hale getiriyor.
Yeterliliğe kim bakacak?
TMMOB'a göre değişikliğin en büyük sakıncalarından birisi 'mesleki ve akademik yeterlilik prosedürünün kaldırılıyor olması'. Mevcut mevzuata göre Türkiye'de çalışmak isteyen yabancı bir mimar ve mühendisin diplomasının yeterliliğinin YÖK, mesleki yeterliliğinin de TMMOB tarafından denetlenmesi gerekiyor. Bu süreç bir ayda tamamlanıyor. Tasarıyla bu belgeleri almadan önce yabancılara Türkiye'de çalışabilmeleri için bir yıllık ön izin verilecek. Oysa Türkiye'de proje bazlı birçok işte çalışma süresi zaten bir yıldan fazla olmadığı için, pratikte YÖK ve TMMOB'tan belge almaya gerek kalmayacak. Yabancı mühendisler, bir başka proje için birkaç ay sonra yeniden gelip, ön izinle çalışmayı sürdürebilecekler.
Tasarı, yurtdışında çalışmak isteyen Türk mühendislere uygulanan prosedüre bakıldığında karşılıklı eşitlik ilkesine de aykırı düşüyor. Örneğin Fransa'da mesleğini sürdürmek isteyen bir Türk mühendis, öncelikle bu ülkede YÖK'ün muadili otoriteye giderek, diplomasının denkliğini belgeletiyor. Ardından ilgili meslek odasına başvurup, onun açacağı sınavda başarı göstererek, yeterlilik sertifikası alması gerekiyor.
'Eşitlik ilkesine aykırı'
TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, AB'nin 'hizmetlerin serbest dolaşımı'na yanaşmadığını, Türk mühendis ve mimarlarının serbest dolaşımını engellediğini vurguladıktan sonra tasarının getirdiği diğer haksızlığı şöyle anlatıyor: "Bu tasarı yasalaştığında, yurtdışında okuyan ülkemiz vatandaşı, başka bir ülke vatandaşıyla yurtdışındaki aynı üniversiteden mezun olup ülkemize çalışmaya geldiğinde, yurttaşımız için denklik belgesi aranacak ama yabancı ülke vatandaşı için aranmayacaktır. Bu yaklaşım, Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır."
Düzenlemeyle, Bayındırlık Bakanlığı, YÖK ve TMMOB'nin devredışı bırakıldığını kaydeden Soğancı, tasarı yasalaştığında haksız rekabet ortamı yaratılacağını, yabancı mühendislerin Türkiye'deki tüm kurallardan muaf tutulacağını vurguladı.
Hükümetin Türkiye'de doktorluk yapabilmek için TC vatandaşı olma koşulunu kaldıran tasarısı da hekimlerden tepki gördü. Buna rağmen su düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda öncelikle görüşülecek tasarılar arasında bulunuyor. Türk Tabipleri Birliği'ni kızdıran tasarısı kabul edilirse, yabancı bir hekim hiç bir sınırlamaya tabi olmaksızın Türkiye'de doktorluk yapabilecek.


    http://www.radikal.com.tr/8044608044600

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.