Mühür artık belediyede

Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı Tarihi Yarımada İmar Planı'nın ardından, İstanbul Metrosu ve Haliç Tramvay projeleri de çoğunluğu belediye bürokratları ve danışmanlarının oluşturduğu koruma kurulunun 'onayına' sunuluyor.
Haber: SELİM EFE ERDEM / Arşivi

İSTANBUL - Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı Tarihi Yarımada İmar Planı'nın ardından, İstanbul Metrosu ve Haliç Tramvay projeleri de çoğunluğu belediye bürokratları ve danışmanlarının oluşturduğu koruma kurulunun 'onayına' sunuluyor. 11 yıl önce yargı yoluyla iptal ettirdikleri metro güzergâhı ve imar planının, projeye danışmanlık yapan kurul üyelerince onaylanmasına tepki gösteren Mimarlar Odası İstanbul Şube (MOİŞ) Başkanı Eyüp Çulha, "Bir kent suçu işleniyor. Mahkemeye gideceğiz" dedi.
Şerhler işe yaramıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı onlarca projenin sit alanı olan Tarihi Yarımada'da yer alması nedeniyle İstanbul 1 No'lu Koruma Kurulu onayından geçmesi gerekiyor. Kurulun başkanı YÖK'ün atadığı Prof. Dr. Özer Erenman, başkan yardımcısı da yine YÖK tarafından atanan Prof. Dr. Zekiye Yenen. Diğer üyeler Kültür Bakanlığı'nca atanan Can Eriş, İhsan Sarı ve Sinan Kılıçoğlu ise daha önce yaptıkları planlarla belediyenin 'danışmanları'. Kendileriyle ilgili karar olduğu için Projeler Daire Başkanı Nihat Macit, Eminönü İmar Müdürü Mustafa Karasu, Fatih İmar Müdürü Ahmet Ayyıldız da kurula gelen kendi projelerini denetleyip onaylayacak. YÖK üyesi iki akademisyenin şerhine rağmen, belediye, bürokrat ve danışmanları sayesinde projelerine onayda zorluk çekmiyor. Belediyenin 4 Nisan'da ihaleye çıkaracağı İstanbul Metrosu Taksim-Yenikapı hattı projesi de yine bu üyelerden oluşan kurulun onayına sunulacak.
Belediyenin kentin 3 bin yıllık tarihini ilgilendiren konularla ilgili tek karar verir ve denetler kurum durumuna geldiğini belirten MOİŞ Başkanı Çulha şöyle dedi: "Büyükşehir Belediyesi'nde bir proje grubu oluşturulmuştu. O proje içinde yer alan kimi kişiler Anıtlar Kurulu üyeliklerine atandı ve bu projeler onaylanıyor. Kurullar, daha önce olumsuz yanıt verdiği kararlar yokmuş gibi olumlu yeni kararlar alıyor. Kurul üyelerinin danışmanlık yaptıkları projeye onay vermesi yasaya aykırı. 11 yıl önce yargı kararıyla iptal ettirdiğimiz metro güzergâhı belediye tarafından danışman kurul üyelerince tekrar hayata geçirildi.
Mahkemeye gideceğiz. Kamu zarara uğratılmış, suç işlenmiştir. Bu suçu işleyenler yargılanması gerekirken, yeni kurul kararıyla bu suç yasallaştırılıyor. Yasal süreç bitmeden metro ihalesi yapılıyor. Metro projesi, güzergâhı ve ihalesiyle yasalara ve şehircilik bilimine aykırıdır. Bu, bir kent suçudur."


    http://www.radikal.com.tr/7410907410900

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.