'Mükerrer oy' mahkemelik

CHP, kısa süre önce yürürlüğe giren 5272 sayılı Belediye Yasası'nı Anayasa Mahkemesi'ne götürdü.
CHP TBMM Grup Başkanvekili Ali Topuz, iptal başvurusunu Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri'ne verdikten sonra...

ANKARA - CHP, kısa süre önce yürürlüğe giren 5272 sayılı Belediye Yasası'nı Anayasa Mahkemesi'ne götürdü.
CHP TBMM Grup Başkanvekili Ali Topuz, iptal başvurusunu Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri'ne verdikten sonra, dava gerekçelerini şöyle açıkladı: "Söz konusu yasanın son oylaması yapılmamış, Anayasa'nın öngördüğü 'son oylamada gerekli çoğunlukla kabul' koşulu gerçekleşmemiştir. Bu nedenle yasa hukuken varlık kazanamamıştır. Oylamada 375 oy kullanılmış, 327 kabul ve 48 ret oyu çıkmıştır. Verilen aradan sonra birleşimi yöneten başkan, 4. geçici maddenin yasaya eklenmesine ilişkin önergenin oylama sonuçlarına yapılan itirazlar üzerine yedi oyun mükerrer olduğunu belirlemiştir. Söz konusu 4. geçici madde af niteliği taşımaktadır, bunun için nitelikli çoğunluk aranması gerekirken bu yapılmamıştır."
Topuz, aynı yasanın bazı hükümlerinin esastan iptali için de dava açacaklarını açıklarken, bunun gerekçelerini ise şöyle sıraladı: "Bu kanun, daha önce Cumhurbaşkanı'nca TBMM'ye iade edilen Kamu Yönetimi Temel Kanunu ve İl Genel Meclisi Kanunu ile paralellik taşıyor. Yürürlükteki Anayasa'ya bu kanun aykırıdır."


    http://www.radikal.com.tr/7333637333630

    YORUMLAR

    Bu habere henüz yorum yazılmamış.