Mumcu davasında zamanaşımı yok

Mumcu davasında zamanaşımı yok
Mumcu davasında zamanaşımı yok
Sosyal medyada günlerdir Uğur Mumcu davasında bir kaç güne kadar zaman aşımı olacağı iddiaları doğru çıkmadı.Umut Davası'nda Uğur Mumcu'nun ailesinin avukatı olan Halil Sevinç, firari sanıkların duruşmasının 2 Eylül'deki adli tatilden sonra yapılacağını ve davayla ilgili herhangi bir zamanaşımının olmadığını söyledi.

Sevinç Hürriyet'tten Oya Armutçu'ya, şu an görülmekte olan davalar hakkında zamanaşımının 30 yıla çıktığını, bunun dışında açılabilecek davalarla ilgili uluslararası anlaşmalara göre zamanaşımının işletilemeyeceğini anlattı. Sevinç şöyle dedi: 

"Firari sanıkların duruşma var ama yakında değil. Adli tatilden sonra. Twitter'da dolanan bu haberlerin artık kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Sanıklar Oğuz Demir, Selahattin Eş arkadaşları hakkındaki dava devam ediyor.

BİRİSİ ÇIKIP BEN YAPTIM DERSE OLUR DİYORLAR
Bu tür davalarda artık zamanaşımı işlemez. İşlememesi de gerekir. Yaygın kanaat, haklarında dava açılmamış, tespit edilmemiş kişiler hakkında zamanaşımı işleyebileceği yönünde. Fakat şu anda görülmekte olan davalar hakkında zamanaşımı 30 yıla çıkmıştır, 2023'e kadar devam eder. Ancak, birisi gelip de 'ben yaptım derse o kişi için zamanaşımı geçerli olur' diyorlar. Fakat bence bunun da geçerli olmaması gerekir.

AİHM KARARLARI IŞIĞINDA DA ZAMANAŞIMI OLMAZ
Anayasanın 90. maddesi<http://www.anayasa.gen.tr/1982ay.htm>ne göre milletlerarası sözleşmeler, usulüne uygun olarak yürürlüğe konduğu için iç hukuk haline gelmiştir, dolayısıyla Türk Ceza Kanunu (TCK) 77. madde<http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatları, Soykırım Sözleşmesi paralelinde değerlendirme yapılırsa, burada zamanaşımının işlemesi söz konusu olamaz."