Müteahhidin dostu müteahhit

İhale Yasası müteahhit lehine maddelerle komisyondan geçti. Çürük bina yapanlara ağır ceza önerisi reddedildi. 25 üyeli komisyonun 16 üyesi müteahhit.
Haber: ZİHNİ ERDEM / Arşivi

ANKARA - Kamu ihalelerini disipline almayı hedefleyen yasa tasarısı, müteahhitler lehine düzenlemelere yenileri eklenerek TBMM Bayındırlık Komisyonu'ndan geçti. Müteahhitler son olarak, depremde yıkılan binalardan dolayı ağır ceza almaktan da kurtarıldı. 70 maddelik yasa tasarısı, kabul edilen 90 önergeyle müteahhitlerin istediği biçimi aldı.
Tasarının getirdiği mali yükümlülükleri
azaltılan müteahhitler için asıl büyük
'iyilik, yaptırım hükümlerinde yapıldı. Depremde çöken binaların müteahhitlerinin ceza almaktan kurtarılması dolayısıyla toplumdan gelen tepkiler üzerine tasarıya konulan 'çürük binalar nedeniyle ağır yaralanma ve ölüme neden olan müteahhitlerin cezalarının bir misli artırılması' maddesi, müteahhit kökenli milletvekillerinin karşı çıkması üzerine tasarıdan çıkartıldı. DSP'li Turhan İmamoğlu,
"Burada ceza kanunu yapmıyoruz, hâkim bir müteahhit davasını ele aldığında, burada bu cezanın bir misli olduğunu nereden bilecek. Her yasaya böyle hüküm konur mu, ceza yasasına koyalım" dedi. MHP'liler de cezanın fazla olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine Bayındırlık Bakanı Abdülkadir Akcan bir önerge vererek maddenin tasarıdan çıkarılmasını sağladı.
Bilime pay ayrılmayacak
Komisyonda, Başbakanlık Bilim ve Teknoloji Kurulu'nun tavsiye kararı olmasına karşın bilimsel ve teknolojik araştırmalara sözleşmelerden yüzde 1 pay aktarılmasına ilişkin önerge de müteahhit kökenli milletvekillerinin müdahalesiyle reddedildi.