Mutluyum mutlusun mutlu


Büyütmek için tıklayınız

Bir Türkiye gerçeği
DİE'nin iki farklı çalışması ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı: Türk halkı yoksulluğuna rağmen mutlu. Geçen hafta ülkede 20.7 milyon yoksul bulunduğunu bildiren DİE'nin dün açıklanan anketine göre halkın yüzde 58'i 'Mutluyum' diyor.
'Para'nın önemi yok!
Tam 6 bin 714 kişiyle görüşülen araştırmada 'En önemli mutluluk kaynağı' sorusuna yanıt, 'ailem.' İster evli, ister bekâr olsun kişileri en çok mutlu eden değer ise sağlık; para düşük bir oranla son sıralarda. Komşuluk ilişkileri de çok iyi.


Büyütmek için tıklayınız

ANKARA - Devlet İstatistik Enstitüsü'ne (DİE) göre nüfusun yüzde 30'u yoksulluk sınırı altında görülürken, yine aynı kurumun 'Yaşam Memnuniyeti' anketine cevap verenlerin yüzde 48.7'si, 2004 Türkiyesi'nde yaşamaktan 'mutlu' olduğunu söylüyor. Yüzde 9.3'ü ise 'çok mutlu'. Ankete katılan 6 bin 714 kişi içinde 'mutsuz' ve 'çok mutsuz' olanların oranı sadece yüzde 2.6. 2003'te yapılan ankette mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 47.6 çıkmıştı.
DİE, ilkini 2003'te yaptığı araştırmanın geçen yıla ilişkin sonuçlarını açıkladı. Kasım 2004'te 6 bin 714 kişiyle görüşülerek yapılan araştırmanın sonuçları şöyle:
 • Genel mutluluk düzeyi açısından bakıldığında kadınların yüzde 10.2'si çok mutlu, yüzde 51.3'ü mutlu olduğunu ifade ederken, bu oranlar erkeklerde sırasıyla yüzde 8.4 ve yüzde 46.1'e geriliyor.
 • Evli kadınların yüzde 65.3'ü, evli erkeklerin yüzde 56.2'si mutlu. Evli olmayan kadınların yüzde 52.2'si, evli olmayan erkeklerin yüzde 49.5'i mutlu.
 • Üniversite mezunları içinde mutlu olduklarını belirtenlerin oranı yüzde 66.8'e kadar çıkarken, okur-yazar olmayanlarda bu oran yüzde 53.5'e geriliyor.
 • Yaş grupları açısından en mutlu grup yüzde 60.9 ile 18-24 yaş. 65 üzeri yaştakiler de yüzde 60.5 ile bu grubu takip ediyor.
 • Mutluluk kaynağı olarak sağlık, evlilerde yüzde 71.2'ye kadar çıkarken, evli olmayanlarda yüzde 55.8 olarak ölçülüyor.
 • Bireylerin yüzde 31.8'i aylık kullanılabilir net hane halkı gelirinden memnun değil, yüzde 29.2'si hanelerine giren aylık toplam gelirden memnun.
 • Bireylerin hane halkının gelirinden memnuniyetine bakıldığında, 319 milyonun altında gelir grubundaki hanelerde bireylerin yüzde 27'si gelirden hiç memnun olmadığını, 1 milyar 167 milyon lira ve
  üzerindeki gelir grubundakilerin yüzde 53'ü gelirinden memnun olduğunu söylüyor.
 • Geçen yıl yardım (ayni ya da nakdi) alan toplam hane oranı yüzde 11.8. Bu hanelerin yüzde 48.2'sinin aylık hane geliri 319 milyon liranın altında.
 • Ücretliler açısından maaş miktarı, yüzde 74.1 ile sorunlarda başı çekiyor, ücret dengesizliği de yüzde 73.3 ile bunu izliyor.
 • Bireylerin yüzde 94'ü de aile ilişkilerinden çok memnun veya memnun olduğunu ifade ediyor. Akraba ilişkilerinden memnuniyet ise yüzde 82.1. Ankete katılanların yüzde 91'i, arkadaş ilişkilerinden memnun ya da çok memnun.
 • Sağlık kuruluşları açısından en fazla memnuniyet yüzde 48.9 ile sağlık ocaklarında görülürken, en az memnuniyet yüzde 38.9 ile özel polikliniklerde ortaya çıktı.
 • Bireylerin yüzde 54.2'si kendini evinde güvenli, yüzde 17'si de çok güvenli hissederken, güvensiz ve çok güvensiz hissedenlerin oranı yüzde 13.1 olarak belirlendi.
 • 2004'te hırsızlık olayı yaşayanların oranı yüzde 8.1, kapkaçla karşılaşanların oranı yüzde 1.9.
 • Polisin olaylara zamanında müdahale ettiğini düşünenlerin oranı yüzde 69.2, jandarmanın zamanında müdahale oranı ise yüzde 84.4 olarak hesaplandı.
 • Türkiye'nin AB'ye üye olması için referandum yapılsa, bireylerin yüzde 70.2'si 'evet', yüzde 16.2'si 'hayır' diyecek.


  • http://www.radikal.com.tr/7374697374690

   YORUMLAR

   Bu habere henüz yorum yazılmamış.