Nakil başvuruları için yarın son gün

Öğretmenlerin yer değiştirme maratonunun ilk aşaması olan başvurular yarın tamamlanıyor.

Öğretmenlerin yer değiştirme maratonunun ilk aşaması olan başvurular yarın tamamlanıyor. İl içi veya iller arası yer değiştirmek isteğinde bulanacak öğretmenler yarın mesai saati bitimine kadar başvuru yapabilecek. Yer
değiştirme için birinci hizmet bölgesindeki illerde görevli olanlardan, norm kadro fazlası durumunda bulunan öğretmenler, zorunlu hizmet illeri için başvurabilecek. Bulundukları illerde üç yıllık çalışma süresini dolduranlar, doğal afetlerden etkilenenler, eşinin öldüğünü veya eşinden boşandığını belgelendirenler bütün iller için başvuru yapabilecek. Geçen yıl özürleri
nedeniyle atama isteğinde bulunan öğretmenlerden istedikleri iller yerine
yakın illere atanan öğretmenler de yer değiştirme isteğinde bulunabilecek. Zorunlu hizmet yükümlülüğünün 11 Haziran 2000 tarihinden önce başlayanlar için kaldırılması nedeniyle bu yıl zorunlu hizmet yükümlülüğü kapsamında atama yapılmayacak. Öğretmenler yer değiştirmek istedikleri illere ilikşin beş tercih yapabilecek.