Nasıl oy kullanılır?

Nasıl oy kullanılır?
Nasıl oy kullanılır?
1 Kasım 2015 tarihinde yapılacak olan erken seçimde, vatandaşlar nasıl oy kullanacak? Oy kullanmak için gerekli evraklar nelerdir? Oy kullanırken mühür nasıl basılmalıdır? Konuyla ilgili açıklamaları haberimizde bulabilirsiniz.

Oyumuzu nasıl kullanacağız?

Oy kullanacak olan vatandaşların izlemesi gereken adımlar şunlardır: 

·  Hiçbir tarafında herhangi bir işaret bulunmayan, ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü ile mühürlü oy zarfını, 

·  Hiçbir tarafında işaret bulunmayan arkası sandık kurulu mührü ile mühürlenmiş oy pusulasını, 

·  “EVET” veya “TERCİH” mührünü alarak kabine gider.  

·  “EVET” veya “TERCİH” mührünü oy pusulasında tercih ettiği kısmın üzerine, aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle basar. 

·  Birleşik oy pusulasını katlayıp zarfın içine koyarak ağzını yapıştırır. 

·  Birleşik oy pusulasında başkaca işaret, imza ve benzeri işaretlemelerin bulunması oyu geçersiz kılar.  

·  Yine zarfın içerisine oy pusulasından başka bir şey konulması da oyu geçersiz kılar.  

·  Zarfı yapıştırıp oy sandığına atmak suretiyle oyunu kullanan seçmen çizelgede isminin bulunduğu yeri imzalandıktan sonra oyunu kullanılmış olur.  Seçmene birleşik oy pusulası verildikten sonra hata veya başka bir neden ileri sürülerek yeni bir bileşik oy pusulası verilmeyecektir.  

Oy kullanmak için gerekli evraklar nelerdir?

Oy verme günü oyunu kullanmak üzere sandık başına giden seçmenin sandık başkanına, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı veya pasaportunu ibraz etmesi zorunludur. Seçmenin nüfuz cüzdanı veya pasaportunda, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunmuyorsa numaranın yer aldığı ek bir kimlik belgesini veya temsilcilikçe verilmiş seçmeni tanıtacak nitelikte Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus kayıt örneğini ibraz etmesi gereklidir. Bu şekilde kimliğini ispata yarayan belge ibraz edemeyen seçmene oy kullandırılmaz. 

Oy kullanırken mühür nasıl basılmalıdır? 

Seçmen, siyasi partilere veya bağımsız adaylardan tercih ettiğine “evet” mührünü basar. 

Bir siyasi parti veya bağımsız aday alanına basılan "evet" mührünün sadece iki parti alanını ayıran çift çizgili bölgeye taşmış olması durumunda oy geçerli sayılır. 

Başka bir siyasi partinin veya bağımsız adayın alanına taşmamak kaydıyla bir siyasi partinin alanına birden çok "evet" mührü basılması halinde de oy geçerli kabul edilir.