'Ne cuntacıyım ne darbeci, belgedeki tüm izler incelensin'

İrticayla Mücadele Eylem Planı'nı hazırlamakla suçlanan Albay Dursun Çiçek, çalışma arkadaşları ile yakın çevresine gönderdiği e-mailde suçsuz olduğunu anlattı. .Star Anahaber’de yer alan habere göre, belgenin ortaya çıktığı günden beri susan Albay Çiçek, özetle şunları söyledi:

Planda açık hatalar: Gücünü yasalardan alan, milletin göz bebeği bir kurumun üyesi bir kurmay subayın, suç olan eylemleri planlara yansıtması düşünülemez. Kurmaylık ve doktora seviyesinde eğitim görmüş, uzun yıllar TSK bünyesinde verilen görevleri başarıyla tamamlamış bir subayın böylesi açık hatalar içeren bir planı yazıp altına imzasını atacağını ve amirlerine sunacağını düşünmek en büyük hatadır.

Kâğıt parçası: Onaylanmamış ve kurumsal yaptırım gücünü arkasına almamış bir kâğıt parçasının gündeme taşınması iyi niyetle açıklanmaz. Hazırlayanı belli olmayan, delil niteliği taşımayan bir ihbar mektubuyla karalama kampanyası sistematik olarak devam etmektedir.

Ne cuntacı, ne darbeci: Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti anlayışını yapmış olduğu tüm eylemlere yansıtan Alb. Çiçek, ne bir cuntacı, ne de bir darbecidir.

Teknoloji gelişti: Günümüzde kopyalama ve taklit teknikleri ve imkânları karşısında, sahte ıslak imza üretmenin kolaylığı, Alb. Çiçek’in imzasının sade ve yalın olduğundan taklidi kolay, tersimi basit ve tek hareketli bir imza oluşu da mutlaka dikkatet alınmalıdır.

Parmak izi alınsın: Sahte belgenin sayfaları üzerindeki tüm izlerin tespiti ve analizleri ile bu izlerin şahsımla ilişkisinin belirlenmesi, bu izlerin belgeyi dosyadan eliyle aldığını ifade eden ihbarcı olarak bilinen şahıs yönüyle değerlendirilmesi gerekmektedir.

Kamera kayıtları incelensin: Zarf üzerindeki yazı ve parmak izlerinin detaylı olarak incelenmesi, medyada ‘ihbarcı’ olarak bilinen kişinin tespitine yönelik olarak, belgenin gönderildiği postanenin belirlenmesi, postalama işleminin yapıldığı zamandaki kamera kayıtlarının incelenmesi, gerekirse bu konularda ülke dışındaki akredite kişi ve kuruluşlardan destek alınması gereklidir. (Radikal)