Ne öğretmen ne öğrenci ne de veliler memnun

Türkiye'de hâlâ okulların yüzde 53'ünün internet bağlantısı yok. Bir bilgisayara düşen öğrenci sayısı 45. İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin yüzde 46'sı rehber öğretmenden faydalanmıyor.
Haber: UMAY AKTAŞ SALMAN / Arşivi

İSTANBUL - Türkiye'de hâlâ okulların yüzde 53'ünün internet bağlantısı yok. Bir bilgisayara düşen öğrenci sayısı 45. İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin yüzde 46'sı rehber öğretmenden faydalanmıyor.
Türk Eğitim Derneği (TED) 'Türkiye'de Okulöncesi Eğitim ve İlköğretim Sistemi: Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri' başlığı altında hazırladığı raporda okulöncesi eğitim ve ilköğretimdeki durumu araştırdı. 18 ilde 1500 öğretmen, 1500 sekizinci sınıf öğrencisi velisi ve 4 bin 500 sekizinci sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilen araştırma, ilköğretim okullarının fiziki koşullarını ortaya koydu. Araştırmadan bazı sonuçlar şöyle:

  • Öğrencilerin yüzde 39'u, öğretmenlerin yüzde 43'ü okullarındaki kütüphane hizmetmerini 'kötü' veya 'çok kötü' buluyor.
  • Okullardaki fen laboratuvarlarını kötü ve çok kötü bulan öğretmenlerin sayısı yüzde 42. Öğrencilerin yüzde 17'si okullarında fen laboratuvarı olmadığını söylüyor.
  • Öğrencilerin yüzde 27'si, öğretmenlerin yüzde 16'sı okullarda fen laboratuvarı bulunduğunu ama kullanmadıklarını ifade ediyor.
  • Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre 34 bin 262 ilköğretim okulunun 16 bin 207'sinde internet bağlantısı var. Yani Türkiye genelinde okulların yüzde 53'ünün internet bağlantısı yok. Bir bilgisayara düşen öğrenci sayısı 45.
  • Öğrencilerin yüzde 53'ü, öğretmenlerin yüzde 36'sı okullardaki bilgisayar ve internet olanaklarını kötü buluyor.
  • Okullarda en az 20 öğrenciye bir bilgisayar düşmesi için yaklaşık 296 bin 498 bilgisayara ihtiyaç var.
  • Sekizimci sınıf öğrencilerinin yüzde 46.3'ü ilköğretim sonrası tercihleri için rehberlik hizmetinden yararlanamadığını söylüyor.
  • Türkiye'de 1000'nin üzerinde öğrenciye eğitim veren ilköğretim okulu sayısı 2 bin 607, 2 binin üzerinde öğrenciye eğitim veren okul sayısı 537.
  • Yaklaşık 35 bin ilköğretim okulunda 10 milyon öğrenci okuyor, rehber öğretmen sayısı ise 6 binle sınırlı.
  • Öğrencilerin yüzde 41'i OKS'de 'İstediğin liseyi kazanamazsan ne olur' sorusuna 'Annem veya babam çok üzülür' diye cevap veriyor.