Neden kapanmıştı?

ANKARA - Teoloji okulu olarak eğitim veren Ruhban Okulu, 1971’de Anayasa Mahkemesi’nce bütün özel yükseköğretim kurumlarının bir devlet üniversitesine bağlanması ve devletleştirilmesi yönündeki kararı üzerine tartışmaya açılmıştı. Bu kararın ardından mevcut özel yükseköğretim kurumları ya faaliyetlerine son vermiş, ya da bir devlet üniversitesine bağlanmıştı. 

Patrikhane’nin isteği
Heybeliada Ruhban Okulu da ‘Özel yüksekokul’ statüsünde değerlendirildi. Okulun varlığını sürdürebilmesinin ancak Türk üniversitelerinden birisine veya bir ilahiyat fakültesine bağlanması gerekiyordu. Patrikhane bunu istemedi ve Heybeliada Ruhban Okulu kapatıldı.
MEB’e bağlı olarak yüksekokul statüsünde eğitim faaliyetlerini sürdürmek isteyen Patrikhane, bir üniversite bünyesine girmek istemiyor. Ruhban Okulu’nda yalnız Ortodoks ilahiyatının okutulduğunu anımsatan Patrikhane yetkilileri, “Okulun bir üniversite bünyesine alınması halinde, Gayrimüslümler, Protestanlar, Ermeniler, Katolikler, Süryaniler de eğitime katılabilir, bu durumda sadece Ortodoks teolojisi verilemez” diyor. (Radikal)