@ismailsaymaz

Nefret suçunu Kürtler mi işliyor?

Nefret suçunu Kürtler mi işliyor?
Nefret suçunu Kürtler mi işliyor?
Adalet Bakanlığı verileri: Nefret suçlarına yönelik gösteriye katılmış Kürtlere ve ibadetle mezarlıklara zarar veren kişilere 1666 dava açıldı. İnsanlığa karşı suç işlediği için 2, inanca hakaret ettiği gerekçesiyle 21 ayrımcılık yüzünden 36 kişi mahkemelik oldu
Haber: İSMAİL SAYMAZ / Arşivi

İSTANBUL - CHP ’li Veli Ağbaba’nın “Nefret suçlarına yönelik kaç dava görülüyor?” sorusunu yanıtlayan Adalet Bakanlığı, çoğunlukla düşünce açıklamış veya bir gösteriye katılmış Kürtler için uygulanan ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ maddesi ile ‘ibadethane ve mezarlıklara zarar verme’ suçlarını örnek gösterdi. Sadece bu iki maddeden 1666 dava açıldığı ve 496 ceza verildiği ortaya çıktı. Buna karşın ‘insanlığa karşı suç’ maddesinden iki, ‘inancından dolayı hakaret’ iddiasıyla 21, ‘ayrımcılık’ suçundan 36 dava açıldı. Bunlardan yalnızca ikisinden ceza çıktı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, geçen şubat ayında Başbakan Erdoğan ’ın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Başbakan adına Adalet Bakanı Sadullah Ergin tarafından gönderilen yanıtta; “Nefret suçlarına yönelik bir düzenleme mevcut mudur?” sorusuna karşılık, TCK’nın 76, 77, 115, 122, 125/3-b ve c, 135/2 ve 226. maddelerinin ‘nefret suçları’ kapsamına girdiğinin kabul edildiğini savundu. Ne var ki Ergin, hangi kritere göre bu maddelerin ‘nefret suçları’ kapsamında değerlendirildiğine açıklık getirmedi. Ağbaba’nın “Herhangi bir düzenleme planlanmakta mıdır?” sorusuna ilişkin de, “Söz konusu suçlarda değişiklik yapılmasına ilişkin bakanlığımızca yürütülen bir çalışma bulunmamaktadır” dedi. Bakan Ergin, AİHM’de Türkiye aleyhine nefret suçları ve söylemi konusunda bir başvuru olmadığını da vurguladı.

Ergin, 2006-2011 yılları arasında ilgili yasa maddelerine ilişkin açılan davaları ve kararları ekledi. Buna göre, 2006 yılından bu yana TCK’nın 77. maddesine göre ‘insanlığa karşı suçlar’ iddiasıyla üç dava açıldı, ceza çıkmadı. TCK 122’den, yani ‘ayrımcılık’ suçundan 36 dava açıldı, iki ceza çıktı. TCK’nın ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetini engelleme’ suçunu düzenleyen 115. maddeye göre 57 dava açıldı, sekizi mahkumiyetle bitti. TCK 125’e göre ‘inancından dolayı hakaret’ iddiasıyla 21 dava açıldı, ceza verilmedi.

Buna karşın, TCK’nın ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçunu düzenleyen 216. maddesine göre 1055 dava açıldı, 315 davada ceza çıktı. TCK’nın ’ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme’ suçunu düzenleyen 153. maddesine göre de altı yılda; 611 dava açıldı, 181’inde ceza çıktı.

Avukat Orhan Kemal Cengiz, TCK 216. maddenin aslında nefret söylemini cezalandırması gerekirken, koruyacağı grupları cezalandırmak üzere işletildiğini savundu. Cengiz, şöyle dedi:
“Kim ki ‘Kürtler vardır’ diyor, onlara karşı kullanılıyor. Rakamın bu kadar çok olması aynı şüpheyi uyandırıyor. Oysa 216 tipik nefret söylemini cezalandıran maddedir. Fakat bunun Ermeniler ya da Alevilere yönelik kışkırtmalar ve söylemler için kullanıldığına bir kez tanık olmadım. Nadiren uygulanıyor. Yargıç ve savcıların zihinsel kodları buna uygun değil. Onlar halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten Türkiye’nin çok etnisiteli toplum olduğunu söylemeyi anlıyor. Kırılgan grupların korunması için geçerli olacak bu madde, kırılgan gruplara karşı kullanılıyor.” Cengiz ayrıca, Adalet Bakanlığı’nın görüşünün aksine, bir nefret suçları yasasının getirilmesini istedi.