Nimet hanımdan 'şık' yanıt: f-) Bu soru cinsiyetçi

Açıköğretim sınavında yer alan cinsiyetçi soruya Milli Eğitim Bakanı Çubukçu tepki gösterdi: Bu tür soruların bir daha olmaması için hassasiyet gösterin


ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, 6 ve 7 Haziran’da yapılan Açıköğretim Jandarma ve Polis Önlisans Meslek Eğitimi Programı final sınavında sorulan “Aşağıdakilerden hangisi kadına özgü bir davranıştır” sorusu ile cevap anahtarında yer alan ‘çokbilmişlik’, ‘baskıcılık’, ‘konuşkanlık’, ‘mantıksal düşünme’ ve ‘kendine güvenme’ seçeneklerine sert tepki gösterdi. Çubukçu, YÖK Başkanlığı’na konu bölümüne ‘Açıköğretim Sınavı’nda yanlış sorulan soru’ ifadesi yeralan bir yazı yazarak, sorunun toplumsal yapı içinde cinsiyetçi değer ve yargıları pekiştirdiğini ve kadın aleyhine cinsiyet ayrımcılığı yapıldığını vurguladı.
Radikal, 21 Haziran günü ‘Bu akıl almaz soruya Nimet hanım cevap versin’ başlıklı haberinde, Açıköğretim Fakültesi Jandarma ve Polis Önlisans Meslek Eğitimi programında çıkan final sorularından şu ikisine ve cevap anahtarlarına yer vermişti:
1) “Aşağıdakilerden hangisi kadına özgü bir davranış olarak kabul edilir?”
‘a-) Çokbilmişlik’, ‘b-) Baskıcılık’,
‘c-) Konuşkanlık’, ‘
d-) Mantıksal düşünme’ ve ‘e-) Kendine güvenme’
2) “Evli erkeğe boynuzlu denmesi durumunda eşine karşı ne tür bir suç işlenmiş olur?”
‘a-) Gıyapta hakaret’ ‘b-) Sövme’ ‘c-) Huzurda hakaret’ ‘d-) Geçitli hakaret’
‘e-) Dolayısıyla hakaret’
Birinci sorunun yanıtı ‘konuşkanlık’, ikinci sorunun yanıtı ‘dolayısıyla hakaret’ olarak belirtilmişti.

‘Soruda cinsiyet ayrımı var’
Nimet Çubukçu, Yükseköğrenim Genel Müdürlüğü üzerinden YÖK’e ‘Açıköğretim Sınavında Yanlış Sorulan Soru’ konulu bir yazı gönderdi. Çubukçu, yazısında şu görüşlere yer verdi:
“06-07 Haziran 2009 tarihinde yapılan Açıköğretim Fakültesi Jandarma ve Polis Önlisans Meslek Eğitimi programı final soruları arasında öğrencilere ‘aşağıdakilerden hangisinin kadına özgü bir davranış’ olduğuna yönelik bir soru yöneltildiği görülmüştür.
Şıklar arasında ise, ‘çok bilmişlilik’, ‘baskıcılık’, ‘konuşkanlık’, ‘mantıksal düşünme’ ve ‘kendine güvenme’ seçenekleri yer almaktadır. Basında da geniş biçimde yer alan söz konusu soru, toplumsal yapı içindeki cinsiyetçi değer ve yargıları pekiştirmekte, kadın aleyhinde cinsiyet ayrımı yapmaktadır.
Cevap anahtarına bakıldığında ise, kadına özgü davranış olarak ne ‘kendine güvenme’, ne de ‘mantıksal düşünme’ uygun bulunmuştur. Kadına yakıştırılan davranışın ‘konuşkanlık’ olduğu doğru olarak kabul edilen seçenekten anlaşılmaktadır. Bu tür cinsiyet ayrımı yapan sorular, hem sınavın ciddiyetine zarar vermekte, hem de sınavı yapan mercilein itibarını zedelemekedir.
Yanlış anlamalara neden olacak bu tür soruların, sorular arasında yer almaması hususunda gerekli hassasiyetinin gösterilmesini rica ederim.”(Radikal)