Noterde geçirilen vakit azalacak

İSTANBUL - Noterlik kurumu, köklü bir değişim sürecine girdi. Türkiye Noterler Birliği (TNB) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Tutar ve yönetim kurulu üyeleriyle düzenlenen basın toplantısında ‘Değişim Projesi’ anlatıldı. ‘Değişim Projesi’ ile vatandaşların noterliklerde geçirdiği zamanın azaltılması, maliyetin düşürülmesi ve Türkiye’nin 2023 vizyonuna katkı sağlanması hedefleniyor.
1771 noterliğin üye olduğu TNB öncülüğünde başlatılan proje kapsamında Ankara ’da, noterliklerde yapılan tüm işlemlerin elektronik ortamda kaydedilmesini sağlayacak bir Merkezi Arşiv Sistemi kuruluyor. Pilot uygulamaları yapılan bu sistem, 1 Ocak 2014’te devreye alınacak. Sistem sayesinde vatandaşın kapı kapı dolaşıp belge toplamasına gerek kalmayacak, tüm işlemler noterliklerden üstelik de çok kısa bir sürede yapılabilecek. Tutar, “Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 10 milyon dolarlık teknolojik altyapı yatırımı yapmayı planlıyoruz. Bu, bilişim teknolojilerindeki değişime paralel olarak tüm toplum dönüşürken, noterlerin bu değişime kayıtsız kalmadığının en iyi göstergesidir. Noterlerin teknolojiyi en üst düzeyde kullanması, noterliklerde geçirilen zamanın azaltılması ve daha kaliteli hizmet verilmesi için sürekli çalışıyoruz” dedi.