Nüfus cüzdanını kaybeden 62 lira ceza ödeyecek

ANKARA - İki yıl önce yürürlüğe girmesine rağmen cezaları hiç uygulanmayan Nüfus Hizmetleri Yasası konusunda harekete geçildi. Buna göre nüfus cüzdanını kaybedenler 62 lira para cezası ödeyecek. Gerçeğe aykırı adres beyanında bulunanlara 646 lira, adresini değiştiren ancak bunu 20 gün içinde bildirmeyenlere de 322 lira para cezası geliyor. Kanunda öngörülen cezalara ilişkin bildirim nüfus müdürlüklerine asıldı. Cezaların 20/04/2009 tarihinde uygulanmaya başlandığı belirtildi. Yasayla adres beyanında bulunmayana 322 lira, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 646 lira, doğum veya ölüm olayını geç bildiren, nüfus cüzdanını veya aile nüfus cüzdanını kaybedenlere 62’şer lira ceza kesilecek.  Yasaya göre, doğal afet, gasp, hırsızlık, yangın ve terör nedeniyle nüfus ve aile cüzdanlarını kendi istekleri dışında zayi edenler, para cezasından muaf tutuluyor. Muhtarlıklar ve nüfus müdüklükleri tarafından ikametgâh ilmuhaberi yerine artık yerleşim yeri belgesi verilecek. Söz konusu belge, ilgili kuruluş tarafından Kimlik Paylaşım Sistemi’nden (KPS) temin edilecek. (dha)